Utwórz fakturę

MYKOPESTA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MYKOPESTA
PIN 34103139
TIN 2020357823
Numer VAT SK2020357823
Data utworzenia 21 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MYKOPESTA
Nová 329
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 664 692 €
Zysk -1 835 €
Kapitał 518 341 €
Kapitał własny 39 946 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421265934233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 512,026
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 239,678
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 239,678
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 132,457
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,221
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 270,392
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 65,282
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 65,011
4. Zwierzęta (124) - /195/ 3
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 268
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 190,161
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 188,612
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,612
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,549
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,949
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 6,442
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,507
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,956
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,956
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 512,026
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,110
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,873
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,873
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 27,433
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 63,999
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -36,566
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,835
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,647
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 298,783
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 297,981
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 417
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 385
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 144,123
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88,270
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,270
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,838
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,296
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,575
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 144
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,741
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 8,741
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 22,269
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 22,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 664,794
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 664,692
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 14,223
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 594,552
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 49,800
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 966
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,151
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,739
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 10,758
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 390,315
D. Usług (účtová grupa 51) 23,331
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 171,097
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 120,058
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,781
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,258
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,385
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,475
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,475
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,569
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,809
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,953
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 234,171
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 102
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,010
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 136
2. Pozostałe koszty (562A) 136
O. Walutowe straty (563) 602
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 272
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -908
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,045
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,835
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34103139 TIN: 2020357823 Numer VAT: SK2020357823
 • Zarejestrowana siedziba: MYKOPESTA, Nová 329, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 21 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Kocmunda Nova 329 Stupava 21.06.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Kocmunda 6 906 € (52%) Nova 329 Stupava
  Mária Kocmundová 6 374 € (48%) Nová 329 Stupava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.04.2000Nové obchodné meno:
   MYKOPESTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nová 329 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie jedlých húb, výroba substrátu a predaj produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Mária Kocmundová Nová 329 Stupava
   26.04.2000Zrušené obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom a strostredkovanie nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava