Utwórz fakturę

COBRIAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy COBRIAL
PIN 34103490
TIN 2020357603
Numer VAT SK2020357603
Data utworzenia 28 czerwiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba COBRIAL
Studienka 158
90875
Studienka
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 082 797 €
Zysk 6 884 €
Kapitał 2 930 314 €
Kapitał własny 797 387 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347723640, 0347724915
Nr(y) faksu 0347723640
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,921,310
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 26,201
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 26,201
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 19,687
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,768
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,746
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,895,109
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) -3,493
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 465
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ -3,958
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,577,160
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,577,160
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,577,160
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 321,442
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 226,625
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 94,817
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,921,310
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 825,356
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 333
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 333
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 811,500
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 811,500
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,884
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,095,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,935
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,935
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,063,972
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,026,317
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,026,317
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -44,212
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 69,774
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 29,754
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -17,661
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 28,047
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,082,797
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 102,953
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 976,335
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,509
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,071,214
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 105,496
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,738
D. Usług (účtová grupa 51) 813,707
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 125,221
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 88,900
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,764
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,557
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 873
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,549
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,549
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,630
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,583
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 146,347
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 56
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 50
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,875
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 566
2. Pozostałe koszty (562A) 566
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,309
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,819
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 9,764
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,884
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34103490 TIN: 2020357603 Numer VAT: SK2020357603
 • Zarejestrowana siedziba: COBRIAL, Studienka 158, 90875, Studienka
 • Data utworzenia: 28 czerwiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alena Vícenová 158 Studienka 01.04.1997
  Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky 01.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Alena Vícenová 3 319 € (50%) 158 Studienka
  Miroslav Bartoš 3 319 € (50%) J. Kráľa 2763 Malacky
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.02.2009Zrušeny spoločníci:
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   15.04.2002Nové sidlo:
   158 Studienka 908 75
   14.04.2002Zrušené sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   23.10.1998Noví spoločníci:
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 29 Malacky
   Alena Vícenová 158 Studienka
   Jozef Konvalina B. Nemcovej 20 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   22.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   01.04.1997Nové sidlo:
   Jesenského 50 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Miroslav Bartoš J. Kráľa 2763 Malacky
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   31.03.1997Zrušené sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   30.04.1996Nové predmety činnosti:
   zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   29.04.1996Zrušeny spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   28.06.1994Nové obchodné meno:
   COBRIAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   servisná a opravárenská činnosť motorových vozidiel
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby
   Noví spoločníci:
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky
   Stanislav Štark Na riadku 303 Gajary
   Dušan Veľký Záhorácka 1936/71 Malacky
   Alena Vicenová 158 Studienka
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Josef Konvalina B.Nemcovej 20 Malacky