Utwórz fakturę

AB Rybničná - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy AB Rybničná
PIN 34104241
TIN 2020357790
Numer VAT SK2020357790
Data utworzenia 11 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba AB Rybničná
Rybničná 40
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 741 605 €
Zysk 96 607 €
Kapitał 3 691 805 €
Kapitał własny 818 155 €
Dane kontaktowe
E-mail rybnicna@rybnicna.sk
witryna internetowa http://www.administrativnabudova.sk;http://www.rybnicna.sk
Telefon(y) +421233595415
Telefon(y) kom. +421915981905
Nr(y) faksu 0233595418
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,507,860
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,292,292
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 3,272,774
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,563,445
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,692,170
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,829
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,330
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 19,518
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 5,311
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 5,809
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 8,398
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 215,043
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,400
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,400
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 82,751
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 82,751
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,751
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 130,892
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,483
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 129,409
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 525
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 525
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,507,860
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 914,761
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 87,877
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,911
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,911
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -475,634
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 226,073
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -701,707
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 96,607
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,484,656
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 461,312
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 459,488
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 459,488
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,824
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 1,654,509
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 367,895
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 223,221
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 223,221
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 69,878
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,601
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,001
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,230
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,964
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 428
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 428
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 512
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 108,443
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 108,443
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 741,711
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 741,605
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 731,311
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,294
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 556,938
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 114,574
D. Usług (účtová grupa 51) 208,003
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,434
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,597
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,698
4. Koszty społeczne (527, 528) 139
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,913
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 164,294
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 164,294
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 17,244
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,476
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 184,667
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 408,734
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 106
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 106
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 106
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 61,550
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 60,508
2. Pozostałe koszty (562A) 60,508
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,042
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -61,444
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 123,223
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 26,616
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 26,616
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 96,607
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34104241 TIN: 2020357790 Numer VAT: SK2020357790
 • Zarejestrowana siedziba: AB Rybničná, Rybničná 40, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 16.05.2002
  Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 20.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  HERMETICA, s.r.o. 1 200 000 € (100%) Stupava 900 31
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.05.2015Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   09.10.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   30.09.2011Nové obchodné meno:
   AB Rybničná s. r. o.
   Nové sidlo:
   Rybničná 40 Bratislava 831 06
   29.09.2011Zrušené obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   27.10.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Majoránová 12 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 20.10.2010
   04.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   08.07.2008Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Gaštanová 1867/18 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   07.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   29.11.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Roman Minarovič Gaštanová 1868/16 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 13.11.2006
   28.11.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   18.07.2006Noví spoločníci:
   HERMETICA, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Alexandra&Barbora s.r.o. Jánošíková 1571/11 Malacky 901 01
   17.07.2006Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   17.03.2005Nové sidlo:
   Cementárska 15 Stupava 900 31
   Noví spoločníci:
   EUROFINANCE, s.r.o. Cementárska 15 Stupava 900 31
   16.03.2005Zrušené sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Zrušeny spoločníci:
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   26.06.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikluš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   25.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   22.06.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a.s. Cementárska 15 Stupava 900 31
   Jana Prokopová Malacká 428 Rohožník 906 38
   Ing. Ján Foltýn 941 Lozorno 900 55
   21.06.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   09.06.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   činnosť účtovných poradcov
   vedenie účtovníctva
   organizovanie seminárov, kurzov a školení
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   prekladateľské a tlmočnícke služby s výnimkou činností podliehajúcich zákonu č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch
   reklamná a propagačná činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Milan Mikuš Dostojevského 2563/17 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 05.05.2004
   08.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   11.05.2004Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Radomír Jakubec Šášovská 2 Bratislava 851 06 Vznik funkcie: 15.01.2004
   10.05.2004Zrušeny spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Peter Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   28.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   27.09.2002Noví spoločníci:
   AGRO INVESTMENT, s.r.o. IČO: 35 819 031 Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31
   EUROFINANCE, a. s. IČO: 35 813 270 Cementárska 15 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Petr Dyba Sama Chalúpku 995/11 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 16.05.2002
   26.09.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   13.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   12.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   03.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Vladimír Ľupták Slovenská 13 Bratislava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Dušan Piaček Hlavná 58 Stupava Skončenie funkcie: 16.05.2002
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Studená Skončenie funkcie: 16.05.2002
   02.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   výroba ortopedických a protetických pomôcok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Ružová 9 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   03.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   IMCa, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slovenská 13 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s kancelárskymi strojmi a kancelárskym zariadením
   maloobchod mimo riadnej predajne - rozličný tovar
   prenájom strojov
   realitná agentúra v oblasti hnuteľného a nehnuteľného majetku
   nákup a predaj nehnuteľného a hnuteľného majetku
   výskum a vývoj
   výroba, inštalácia a opravy mechanických strojov a prístrojov pre všeobecné účely vrátane poradenskej služby
   konečná úprava textílií - vrátane poradenstva
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   poradenstvo v oblasti riadenia podnikov
   veľkoobchod so strojmi a technickými potrebami priemyselného charakteru
   iný veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľuboš Ivica Budovateľská 7 Stupava
   Ing. Roman Minarovič Hlavná 58 Stupava
   Ing. Michal Štoffa Budovateľská 7 Stupava