Utwórz fakturę

A.R. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 20.05.2016
Basic information
Nazwa firmy A.R.
PIN 34104267
TIN 2020360815
Numer VAT SK2020360815
Data utworzenia 08 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba A.R.
Športová 608/4
90023
Viničné
Financial information
Sprzedaż i dochody 88 094 €
Zysk -1 903 €
Kapitał 146 246 €
Kapitał własny -6 675 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421336400405, +421336400406, +421336400407
Date of updating data: 20.05.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 136,634
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 121,625
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 13,493
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 703
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 746
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 136,634
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,578
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 3,160
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -17,138
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,903
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 145,212
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 158
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 144,132
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 137,479
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 4,453
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,200
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 922
Date of updating data: 20.05.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 88,094
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 30,994
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 57,000
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 100
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 88,934
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 24,713
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,157
C. Usług (účtová grupa 51) 3,761
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 58,115
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 188
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -840
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 57,363
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 104
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 104
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -103
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -943
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,903
Date of updating data: 20.05.2016
Date of updating data: 20.05.2016
 • PIN :34104267 TIN: 2020360815 Numer VAT: SK2020360815
 • Zarejestrowana siedziba: A.R., Športová 608/4, 90023, Viničné
 • Data utworzenia: 08 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05 21.03.1996
  Ing. Milan Gabčo Viničné 900 23 29.02.2000
  Ing. Milan Juhás Bernolákovo 900 27 21.03.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Gabčo 4 647 € (70%) Viničné 900 23
  Ing. Milan Juhás 1 992 € (30%) Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.05.2016Noví spoločníci:
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné 900 23
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   14.08.2003Nové sidlo:
   Športová 608/4 Viničné 900 23
   29.02.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   poradenská činnosť v poľnohospodárstve
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Gabčo Športová 608 Viničné
   21.03.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Juhás Jabloňová 1714/9 Bernolákovo 900 27
   Ing. Ondrej Droba Nové Záhrady VI/14 Bratislava 821 05
   08.07.1994Nové obchodné meno:
   A.R., spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti