Utwórz fakturę

P.F.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy P.F.A.
PIN 34105212
TIN 2020357680
Numer VAT SK2020357680
Data utworzenia 27 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba P.F.A.
Záhradkárska 14
90055
Lozorno
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 015 707 €
Zysk -50 832 €
Kapitał 2 535 745 €
Kapitał własny 122 424 €
Dane kontaktowe
E-mail pfa@stonline.sk
Telefon(y) 0265968692
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,399,173
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,304,154
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,304,154
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 388,436
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 569,403
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 346,315
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,092,571
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 407,150
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 60,423
3. Produkty (123) - /194/ 346,727
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 631,458
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 536,685
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 131,340
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 405,345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 94,773
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,963
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 951
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 53,012
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,448
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,448
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,399,173
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,592
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 16,597
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 16,597
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,660
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,660
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 188,035
2. Inne fundusze (427, 42X) 188,035
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -83,868
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 557,113
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -640,981
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -50,832
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,257,812
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 74,523
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,814
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 66,709
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,149,986
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 478,780
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,653
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 452,127
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,620,321
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 27,995
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 19,039
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,851
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 33,303
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 33,303
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 69,769
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 34,882
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 34,887
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,015,707
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 2,893,245
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 17,100
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 61,988
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,891
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 37,483
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,093,723
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,014,660
D. Usług (účtová grupa 51) 266,831
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 560,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 399,530
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 137,302
4. Koszty społeczne (527, 528) 23,700
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,891
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 229,348
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 229,348
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,409
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,052
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -78,016
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 690,842
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,258
P. Koszty z wyceny papierów wartościowych oraz koszty pochodne pracy (564, 567) 2,258
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,252
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -80,268
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -29,436
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -29,436
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -50,832
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34105212 TIN: 2020357680 Numer VAT: SK2020357680
 • Zarejestrowana siedziba: P.F.A., Záhradkárska 14, 90055, Lozorno
 • Data utworzenia: 27 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika 30.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BRAGA HOLDING S.R.L. 15 103 € (91%) Miláno 201 22 Talianska republika
  Alfio Poli 1 494 € (9%) Casalmaggiore (CR) Taliansko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.05.2015Nový štatutárny orgán:
   Alberto Rizzi Via A. Fusinieri 59 Schio Talianska republika Vznik funkcie: 30.03.2015
   14.05.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   28.02.2013Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   23.01.2013Noví spoločníci:
   BRAGA HOLDING S.R.L. Via Larga 23 Miláno 201 22 Talianska republika
   22.01.2013Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   10.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Martin Korytár Čataj 126 Čataj 900 83 Vznik funkcie: 29.06.2012
   09.07.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   17.09.2009Nové sidlo:
   Záhradkárska 14 Lozorno 900 55
   Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme Boulevard de la Foire 5 Luxembourg L 1528 Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmaggiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Šulekova 22 Bratislava 811 01 Vznik funkcie: 12.08.1997
   16.09.2009Zrušené sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   12.05.2005Zrušeny spoločníci:
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   28.11.2002Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Vajnorská 10595/98 B Bratislava - Nové Mesto 831 04 Vznik funkcie: 12.08.1997
   27.11.2002Zrušeny spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   08.02.1999Noví spoločníci:
   SKIPPER INVESTMENTS S.A., Société Anonyme 5 boulevard de la Foire L - 1528 Luxembourg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Guisepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   07.02.1999Zrušeny spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   12.08.1997Nové sidlo:
   Píla Lozorno Lozorno 900 55
   Nové predmety činnosti:
   leasing drevárskych strojov
   spracovanie dreva
   Noví spoločníci:
   PROFILI BRAGA SRL Via Formis 23 Casalmaggiore (CR) 260 41 Taliansko
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   Giusepe Braga Via Ada Negri 8 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Alfredo Ferrari Via I. Maggio 108 Mezzano Superiore (PR) Taliansko
   Alfio Poli Via Formis 19 Casalmagiore (CR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   Karola Volková Palisády 55 Bratislava
   11.08.1997Zrušené sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Zrušeny spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   07.07.1995Noví spoločníci:
   Giuseppe Braga Via Ada Negri 8 Casalmaggiore (CR), Cap 260 41 Taliansko
   06.07.1995Zrušeny spoločníci:
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   P.F.A. spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   PD Jablonové Jablonové 900 54
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   výroba stolárskych výrobkov a drevených panelov
   Noví spoločníci:
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava
   Alfredo Ferrari Via 1. Maggio n. 108 Menzzano Superiore (PR) Taliansko
   Adriano Francioli Via Piazza n. 20 Concamarise (VR) Taliansko
   Tigellio Pistori Via Del Bersagliere n. 11 Sanguinetto (VR) Taliansko
   Alfonso Santinato Via Bellevere n. 19 Bovolone (VR) Taliansko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Karola Volková Šancová 57 Bratislava