Utwórz fakturę

KonekTel - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KonekTel
PIN 34105638
TIN 2020360804
Numer VAT SK2020360804
Data utworzenia 26 lipiec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KonekTel
Vinohradnícka 79
90091
Limbach
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 160 807 €
Zysk 31 417 €
Kapitał 637 940 €
Kapitał własny 54 818 €
Dane kontaktowe
E-mail office@konektel.sk
Telefon(y) 0336421368, 0336421369
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 935,773
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 64,373
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 64,373
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 59,986
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 4,387
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 862,609
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 45,223
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 450
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 18,960
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 25,813
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 619,465
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 277,551
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 277,551
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 104,668
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 237,246
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 197,921
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 26,918
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 171,003
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 8,791
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 8,791
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 935,773
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 86,236
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,641
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,641
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 426
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 426
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 47,752
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 123,263
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -75,511
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 31,417
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 849,537
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,356
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 7,356
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 838,413
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 772,399
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 772,399
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,738
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,965
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,332
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 41,979
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,768
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 3,768
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,160,807
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,100,219
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 30,958
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 18,960
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,670
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,122,623
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 817,718
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,211
D. Usług (účtová grupa 51) 153,265
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 86,749
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 63,250
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 21,271
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,228
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,399
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 17,770
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 17,770
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 511
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 38,184
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 133,943
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 9,671
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 9
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 9
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 9,351
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 311
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,003
O. Walutowe straty (563) 3,638
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,365
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,668
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,852
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 10,435
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 10,435
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 31,417
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34105638 TIN: 2020360804 Numer VAT: SK2020360804
 • Zarejestrowana siedziba: KonekTel, Vinohradnícka 79, 90091, Limbach
 • Data utworzenia: 26 lipiec 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 26.07.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  George J. Grubr 4 981 € (75%) Philippi USA
  Karel F. Rybníček 1 660 € (25%) Shiloh Court 503 Shelby USA
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   17.12.2009Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   05.05.2004Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   04.05.2004Zrušené sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   11.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach Vznik funkcie: 26.07.1994
   10.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   19.03.1999Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach 900 91
   George J. Grubr Wellington Heights Philippi USA
   Karel F. Rybníček Shiloh Court 503 Shelby USA
   18.03.1999Zrušeny spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   10.10.1997Noví spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   09.10.1997Zrušeny spoločníci:
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   26.07.1994Nové obchodné meno:
   KonekTel, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Vinohradnícka 79 Limbach 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž, servis strojov a prístrojov
   poskytovanie služieb v oblasti telekomunikácií, mimo poskytovania služieb prostredníctvom telekomunikačnej siete
   Noví spoločníci:
   ConnecTel, Inc 503 North Carolina USA
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Štefan Mocko Vinohradnícka 79 Limbach