Utwórz fakturę

S.N.TRANS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy S.N.TRANS
PIN 34107673
TIN 2020363829
Numer VAT SK2020363829
Data utworzenia 19 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.N.TRANS
Krškanská 1
94905
Nitra
Financial information
Sprzedaż i dochody 51 579 €
Zysk -27 515 €
Kapitał 24 316 €
Kapitał własny 19 069 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 492
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 492
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 492
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 7,551
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,581
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,970
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,043
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -8,446
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11,765
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -27,515
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 16,489
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 12,489
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,369
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 10,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 51,579
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 51,579
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 76,636
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 30,434
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,263
C. Usług (účtová grupa 51) 6,926
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 15,727
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,591
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 695
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -25,057
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,044
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,501
M. Koszty oprocentowania (562) 7
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,494
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,498
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -26,555
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -27,515
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34107673 TIN: 2020363829 Numer VAT: SK2020363829
 • Zarejestrowana siedziba: S.N.TRANS, Krškanská 1, 94905, Nitra
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.12.2001Nové sidlo:
   Krškanská 1 Nitra 949 05
   04.12.2001Zrušené sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   08.08.2001Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   07.08.2001Zrušeny spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   S.N.TRANS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   545 Kráľová pri Senci 925 24
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   asanačný podnik
   Noví spoločníci:
   Kafiléria, a.s. Šamorínska 43 Senec
   N-ADOVA, spol. s r.o. Krškanská 1 Nitra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Eugen Árvay Mudrochova 10 Nitra
   Ing. Peter Valo Moyzesova 3 Bratislava