Utwórz fakturę

APLITEC - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy APLITEC
PIN 34107835
TIN 2020357779
Numer VAT SK2020357779
Data utworzenia 19 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba APLITEC
Hlavná 553/155
90065
Záhorská Ves
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 177 392 €
Zysk 237 173 €
Kapitał 1 076 620 €
Kapitał własny 797 102 €
Dane kontaktowe
E-mail info@aplitec.sk
Telefon(y) 0347780276
Nr(y) faksu 0347780276
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,246,280
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 369,188
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 369,188
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 11,203
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 137,605
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 220,380
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 874,553
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 12,109
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,949
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 9,160
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 701,885
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 684,275
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 684,275
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 17,606
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 4
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 160,559
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,141
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 155,418
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,539
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,539
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,246,280
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,034,275
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,195
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,195
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 783,907
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 785,325
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,418
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 237,173
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 142,515
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,191
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,191
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 136,403
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 84,147
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,147
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 14,280
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,992
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,994
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,990
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,921
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,921
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 69,490
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 49
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 69,441
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,177,392
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 857,696
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 1,162,379
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 98,251
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 59,066
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,866,519
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 646,246
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 495,890
D. Usług (účtová grupa 51) 315,554
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 282,023
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 204,981
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,509
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,533
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 79,085
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 79,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 45,638
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 310,873
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 660,636
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 32
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,197
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 457
2. Pozostałe koszty (562A) 457
O. Walutowe straty (563) 112
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,628
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,165
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 304,708
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 67,535
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 67,535
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 237,173
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34107835 TIN: 2020357779 Numer VAT: SK2020357779
 • Zarejestrowana siedziba: APLITEC, Hlavná 553/155, 90065, Záhorská Ves
 • Data utworzenia: 19 wrzesień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 19.05.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Soňa Freundová 1 500 € (12.5%) Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
  Peter Nerád 2 700 € (22.5%) Suchohrad 900 64
  Sebastian Zunhammer 7 800 € (65%) Traunreut 833 01 SRN
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   27.05.2011Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   26.05.2011Zrušeny spoločníci:
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   04.04.2007Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   03.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   30.08.2006Zrušeny spoločníci:
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   24.08.2005Noví spoločníci:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky 901 01
   Štefánia Tomášková Suchohrad 285 Suchohrad 900 64
   Sebastian Zunhammer Matzing-Biebing 19 Traunreut 833 01 SRN
   Nový štatutárny orgán:
   Peter Nerád Suchohrad 129 Suchohrad 900 64 Vznik funkcie: 19.05.2005
   23.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   23.02.2004Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   22.02.2004Zrušeny spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   05.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   04.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.01.2001Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   03.01.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   13.11.2000Nové sidlo:
   Hlavná 553/155 Záhorská Ves 900 65
   Noví spoločníci:
   Soňa Freundová Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Ľubomír Petrík Kudlákova 5 Bratislava 841 01
   Valerián Tomášek Damborského 2 Bratislava 841 01
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   12.11.2000Zrušené sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.10.1995Noví spoločníci:
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Augustín Gašpar Rastislavova 16 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   Johann Schneblinger Siedenberg 10 Chieming 833 39 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Maximilián Freund Rastislavova 13 Malacky
   Ing. Antónia Neradová Poľná 265 Záhorská Ves
   10.10.1995Zrušeny spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky
   19.09.1994Nové obchodné meno:
   APLITEC s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribinova 2266/44 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť pre priemysel a služby
   konzultačno-poradenská činnosť
   navrhovanie a konštrukcia nástrojov, výrobkov a zariadení
   výroba, montáž a inštalácia zariadení vrátane servisných služieb
   výroba poľnohospodárskych strojov a zariadení
   výroba oceľových konštrukcií
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   školiaca činnosť v oblasti strojárstva
   prenájom motorových vozidiel a techniky
   Noví spoločníci:
   MAXMETAL s.r.o., IČO: 31 426 450 Pribinova 2266/44 Malacky
   Rainer Ullrich Niedere Str. 29 Annaburg 069 25 NSR
   Sebastian Zunhammer Biebing 17 Traunrent 833 01 NSR
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jaroslav Freund Pribinova 2266/44 Malacky