Utwórz fakturę

New Concept - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy New Concept
PIN 34108289
TIN 2020232500
Numer VAT SK2020232500
Data utworzenia 27 wrzesień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba New Concept
Roľnícka 10
83107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 352 912 €
Zysk -23 033 €
Kapitał 1 006 308 €
Kapitał własny -398 879 €
Dane kontaktowe
E-mail winery@winery.sk
witryna internetowa http://www.winery.sk
Telefon(y) +421243711852, +421243712405, +421243639554
Telefon(y) kom. +421911780845, +421903780845, +421903556005
Nr(y) faksu 0243712405
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,020,207
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 132,675
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 132,675
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,506
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 86,808
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,827
4. Rośnie jednostek owocowych kultur (025) - /085, 092A/ 10,218
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 11,316
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 11,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 886,832
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 188,113
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 124,916
3. Produkty (123) - /194/ 63,197
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 694,240
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,860
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,860
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ 1,845
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 296
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 623,239
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,479
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 478
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,001
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 700
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 700
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,020,207
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -421,913
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 33,194
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 33,194
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,319
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,319
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -435,393
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 124,040
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -559,433
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -23,033
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,442,120
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 162,085
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 159,781
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,304
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,275,672
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 130,306
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 130,306
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,139,282
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,609
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,628
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,847
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,363
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,363
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 322,338
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 352,912
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 8,913
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 33,537
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 279,888
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 14,105
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,469
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 366,962
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 8,530
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 57,316
D. Usług (účtová grupa 51) 208,098
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 38,393
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 27,168
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 9,562
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,663
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,665
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,937
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,937
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 44,023
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -14,050
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 62,499
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 219
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 2
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 217
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,242
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,750
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 3,750
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,492
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,023
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -22,073
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -23,033
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015