Utwórz fakturę

ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.01.2016
Basic information
Nazwa firmy ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS
Stan Zniszczono
PIN 34108661
TIN 2020363323
Data utworzenia 04 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS
Krátka 4
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 32 174 €
Zysk -677 €
Kapitał 12 218 €
Kapitał własny 6 757 €
Dane kontaktowe
E-mail sales@ecologic.sk
Telefon(y) 0914326742
Date of updating data: 13.01.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 28,127
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 3,868
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,356
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,903
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 28,127
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,097
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,700
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,700
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 74
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -677
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 22,030
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 22,030
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,550
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 13.01.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 32,174
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 32,174
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 32,356
C. Usług (účtová grupa 51) 32,266
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 90
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -182
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -92
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 15
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 15
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -15
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -197
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -677
Date of updating data: 13.01.2016
 • PIN :34108661 TIN: 2020363323
 • Zarejestrowana siedziba: ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS, Krátka 4, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 04 październik 1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.01.2016Zrušené obchodné meno:
   ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
   Zrušené sidlo:
   Krátka 4 Senec 903 01
   30.01.2013Nové obchodné meno:
   ECO-LOGIC LIGHTING PROJECTS s. r. o.
   Nové sidlo:
   Krátka 4 Senec 903 01
   04.10.1994Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným