Utwórz fakturę

Regena - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Regena
PIN 34108726
TIN 2020360892
Numer VAT SK2020360892
Data utworzenia 05 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Regena
Glejovka 1
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 375 266 €
Zysk -31 023 €
Kapitał 4 369 832 €
Kapitał własny -81 277 €
Dane kontaktowe
E-mail ekonomickeoddelenie@regena.sk
Telefon(y) 0336908610, 0336908613
Telefon(y) kom. +421908725303
Nr(y) faksu 0336908612
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,764,471
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,904,386
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,904,386
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 100,332
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,703,926
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 73,322
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 26,806
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,858,816
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,003,398
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,827,333
3. Produkty (123) - /194/ 175,538
4. Zwierzęta (124) - /195/ 95
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 432
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 850,404
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 822,167
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 822,167
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 21,243
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,994
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,014
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,956
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -3,942
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,269
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,269
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,764,471
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 112,006
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 138,472
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 5,384
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 5,384
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 161,681
2. Inne fundusze (427, 42X) 161,681
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 40,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 215,299
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -175,195
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -240,407
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 4,652,465
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,709,851
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 3,707,989
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,862
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 897,081
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 534,024
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 534,024
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 62,157
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 38,258
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 139,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 121,622
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,015
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 39
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 39
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 45,494
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 369,324
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 375,266
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 149,080
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 49,226
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 171,018
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,942
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 405,124
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) -19,929
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 100,575
D. Usług (účtová grupa 51) 44,730
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 182,461
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 130,724
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,648
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,089
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 13,581
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) -1,511
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 85,217
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -29,858
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 243,948
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,165
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 523
2. Pozostałe koszty (562A) 523
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 642
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,165
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -31,023
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -31,023
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34108726 TIN: 2020360892 Numer VAT: SK2020360892
 • Zarejestrowana siedziba: Regena, Glejovka 1, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 05 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 01.12.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Mirianský 6 772 € (100%) Hurbanova 17 Pezinok 902 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   11.08.2008Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   08.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 05.10.1994
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.12.2007
   07.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   05.05.2007Noví spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok 902 01
   04.05.2007Zrušeny spoločníci:
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   27.04.2007Noví spoločníci:
   Ing. Ján Mirianský Hurbanova 17 Pezinok 902 03
   26.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   11.12.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   10.12.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   27.09.1996Nové predmety činnosti:
   montáž a servis hydraulických rúk v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   26.09.1996Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   11.08.1995Nové predmety činnosti:
   murárske a obkladačské práce
   07.03.1995Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   06.03.1995Zrušeny spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   05.10.1994Nové obchodné meno:
   Regena, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Glejovka 1 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   opravy motorových vozidiel
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba nástrojov a prípravkov k montáži a demontáži
   stavba strojov s mechanickým pohonom
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti výroby a opráv motorových vozidiel a dopravných prostriedkov
   verejná doprava nákladov pre cudzie potreby za odplatu
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a priemyselného tovaru
   obchodná činnosť mimo zákon vyžadujúce zvláštne povolenie
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Kročka Bystrická 6 Pezinok
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok
   Ladislav Ružek Bystrická 22 Pezinok
   Jozef Sobolič Muškátová 5 Pezinok
   Milan Tóth Bernolákova 5 Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Emil Erent Pavlovičova 8 Bratislava
   Jozef Prídala Za Hradbami 11 Pezinok