Utwórz fakturę

DANUBE COMERCIAL FINANCE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANUBE COMERCIAL FINANCE
PIN 34108840
TIN 2020360859
Numer VAT SK2020360859
Data utworzenia 10 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANUBE COMERCIAL FINANCE
Ivanská cesta 15
82104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 83 448 €
Zysk -2 118 €
Kapitał 614 473 €
Kapitał własny -2 305 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0911700949
Telefon(y) kom. 0911700949
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 541,768
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,319
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 3,319
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 3,319
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 538,345
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 529,282
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 529,282
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,063
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 84
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 8,979
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 104
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 104
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 541,768
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,423
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -9,608
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -9,608
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,118
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 546,191
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 10,424
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 424
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 10,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 535,667
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,701
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,701
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 95
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 340
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 512,531
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 100
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 83,448
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 83,448
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 71,088
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 86
D. Usług (účtová grupa 51) 5,098
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 65,904
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,360
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -5,184
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 22,806
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 22,806
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 22,806
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 36,324
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 36,205
2. Pozostałe koszty (562A) 36,205
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 119
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -13,518
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,158
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,118
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015