Utwórz fakturę

DÓZATEAM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DÓZATEAM
PIN 34109455
TIN 2020363378
Numer VAT SK2020363378
Data utworzenia 19 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DÓZATEAM
Štefánikova 13
90028
Ivanka pri Dunaji
Financial information
Sprzedaż i dochody 235 454 €
Zysk 8 115 €
Kapitał 477 696 €
Kapitał własny 90 037 €
Dane kontaktowe
E-mail info@dozateam.sk
witryna internetowa http://www.brany-ba.sk;http://www.dozateam.sk
Telefon(y) +421245943904, +421245945121
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 491,788
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 491,788
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,095
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,627
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 21,417
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 748
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -10,527
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 504,415
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 98,152
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 14,315
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 68,419
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 8,115
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 406,263
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 323
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 322,140
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 89,479
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,095
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,564
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 229,002
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,936
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 75,864
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 235,454
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 247,404
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -11,950
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 216,854
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 82,488
C. Usług (účtová grupa 51) 76,266
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 50,674
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,118
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 5,112
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 196
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 18,600
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 76,700
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 8,032
M. Koszty oprocentowania (562) 4,175
N. Walutowe straty (563) 42
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,815
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -8,032
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 10,568
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,453
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 8,115
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015