Utwórz fakturę

F.B.M. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 16.12.2016
Basic information
Nazwa firmy F.B.M.
Stan Zniszczono
PIN 34109609
TIN 2020357801
Numer VAT SK2020357801
Data utworzenia 24 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba F.B.M.
Lužická 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 797 €
Zysk -4 431 €
Kapitał 153 697 €
Kapitał własny 8 186 €
Dane kontaktowe
E-mail welterova@gmail.com
Telefon(y) 0905962965
Telefon(y) kom. 0905962965
Date of updating data: 16.12.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 68,556
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,205
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 58,338
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,013
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 68,556
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,298
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 6,425
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,431
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 59,258
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 59,258
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 18,296
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,740
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 39,222
Date of updating data: 16.12.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,797
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,225
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 10,572
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 39,849
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,132
C. Usług (účtová grupa 51) 16,993
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 356
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 502
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,655
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,211
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,052
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -4,900
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 419
M. Koszty oprocentowania (562) 155
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 264
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -419
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -3,471
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -4,431
Date of updating data: 16.12.2016
Date of updating data: 16.12.2016