Utwórz fakturę

SP UNIKORN TRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SP UNIKORN TRADE
PIN 34109978
TIN 2020360903
Numer VAT SK2020360903
Data utworzenia 28 październik 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SP UNIKORN TRADE
Rovinka 67
90041
Rovinka
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 056 €
Zysk -11 347 €
Kapitał 206 225 €
Kapitał własny 154 398 €
Dane kontaktowe
E-mail spunikorn@ba.telecom.sk
Telefon(y) kom. +421903703114
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 184,485
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 58,661
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 58,661
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,433
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 38,307
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,921
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,349
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,394
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,394
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,394
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 120,955
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,403
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 112,552
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 475
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 475
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 184,485
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 143,051
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 103,103
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,701
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,701
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 42,954
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 42,954
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -11,347
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 41,417
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 696
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 696
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 40,707
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 17
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 37,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 439
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 296
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,955
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 14
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 17
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 17
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,057
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,056
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 36,425
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,468
D. Usług (účtová grupa 51) 2,274
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 9,605
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,076
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,491
4. Koszty społeczne (527, 528) 38
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,193
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,224
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,661
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,369
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,314
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 312
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 312
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 312
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 271
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 271
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 41
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -10,328
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,019
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,019
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -11,347
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34109978 TIN: 2020360903 Numer VAT: SK2020360903
 • Zarejestrowana siedziba: SP UNIKORN TRADE, Rovinka 67, 90041, Rovinka
 • Data utworzenia: 28 październik 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 28.10.1994
  Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 06.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jaroslav Štefanec 3 387 € (51%) Staré grunty 3268/228 Bratislava
  Ing. Alena Štefancová 2 258 € (34%) Nitrianská 31 Hlohovec
  Jaroslav Štefanec 995 € (15%) Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   23.12.2014Noví spoločníci:
   Jaroslav Štefanec Staré grunty 3628/228 Bratislava 841 04
   09.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava 841 04
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec 920 01
   08.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   14.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava Vznik funkcie: 28.10.1994
   13.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   06.11.1995Noví spoločníci:
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Štefancová Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Staré grunty 3268/228 Bratislava
   05.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Rovinka 67 Rovinka 900 41
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   28.10.1994Nové obchodné meno:
   SP UNIKORN TRADE s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horné predmestie 1 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Alena Pavlínková Nitrianská 31 Hlohovec
   Ing. Jaroslav Štefanec Bakošova 2 Bratislava