Utwórz fakturę

RAPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy RAPEX
PIN 34110666
TIN 2020364049
Numer VAT SK2020364049
Data utworzenia 08 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba RAPEX
Pezinská 29/A
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 77 490 €
Zysk 45 508 €
Dane kontaktowe
E-mail rudics@irpex.sk
Telefon(y) 0905474729
Telefon(y) kom. 0905474729
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 149,780
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 24,042
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 24,042
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,042
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 125,602
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 101,129
3. Produkty (123) - /194/ 101,129
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 22,217
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 22,217
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,217
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 50
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 50
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,206
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 23
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,183
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 136
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 119
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 17
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 149,780
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 66,156
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,328
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,328
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 12,681
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 12,681
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,508
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 83,624
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,210
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 81,414
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 863
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 863
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 69,300
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,251
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 139,852
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 77,490
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 131,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,751
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -68,661
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 6,300
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 17,586
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 77
D. Usług (účtová grupa 51) 5,421
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,420
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,050
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,050
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 4,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,918
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 59,904
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 65,692
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 131
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 130
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,682
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,682
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,551
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 58,353
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 12,845
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 12,845
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 45,508
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34110666 TIN: 2020364049 Numer VAT: SK2020364049
 • Zarejestrowana siedziba: RAPEX, Pezinská 29/A, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 08 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava 27.01.1998
  Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 27.10.2003
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Mária Rudicsová 3 320 € (50%) Sch. Trnavského 18 Bratislava
  Ing. Zuzana Garančovská 3 320 € (50%) Gagarinova 632/6 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.06.2004Nové sidlo:
   Pezinská 29/A Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Garančovská Gagarinova 632/6 Senec 903 01 Vznik funkcie: 27.10.2003
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   15.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   14.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   27.01.1998Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   výkon činnosti stavbyvedúceho pozemné stavby, dopravné stavby - pozemné komunikácie, inžinierske konštrukcie a mosty - mosty
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Mária Rudicsová Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Vojtech Rudics Sch. Trnavského 18 Bratislava
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   08.11.1994Nové obchodné meno:
   RAPEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gagarinova 6 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj stav. látok a stav. mat.
   sprostredkovateľská činnosť v staveb.
   poradenská činnosť v stavebníctve
   inžinierska činnosť v stav. výrobe
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie priemyslových stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenie sídl. celkov/
   prípravné práce pre stavbu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec
   Ing. Mária Rudicsová Schn. Trnavského 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Packa Gagarinova 6 Senec