Utwórz fakturę

EKOLINE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOLINE
PIN 34111085
TIN 2020363851
Numer VAT SK2020363851
Data utworzenia 15 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOLINE
Novosvetská 9
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 283 939 €
Zysk 1 076 €
Kapitał 84 294 €
Kapitał własny -281 675 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421254412859, +421254415313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 138,263
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,968
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,968
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,518
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 15,450
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 118,467
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 111,268
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 12,191
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,191
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 98,411
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 666
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 7,199
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 278
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,828
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 2,828
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 138,263
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,599
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 4,183
2. Inne fundusze (427, 42X) 4,183
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -293,161
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 51,391
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -344,552
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,076
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 418,719
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 413,389
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 59,346
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,346
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 272,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 6,587
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,703
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,753
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,330
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,330
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 143
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 143
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 283,600
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 283,939
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 24,293
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 259,306
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,242
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,292
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 25,083
D. Usług (účtová grupa 51) 86,461
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 143,477
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 103,811
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,012
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,654
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,245
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,251
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,251
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,433
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,697
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 154,763
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 270
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 270
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -269
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,428
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,352
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,352
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34111085 TIN: 2020363851 Numer VAT: SK2020363851
 • Zarejestrowana siedziba: EKOLINE, Novosvetská 9, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 20.11.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Martin Prusák 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.11.2014
   15.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   12.09.2013Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   11.09.2013Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   10.03.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   09.03.1998Zrušené sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   15.11.1994Nové obchodné meno:
   EKOLINE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sledovanie a kontrola životného prostredia
   kontroly, čistenie a posudzovanie kanalizačných a vodovodných potrubí, podzemných a nadzemných nádrží, oprava kanalizačných potrubí bezvýkopovými metódami
   sprostredkovanie opráv a budovania nových kanalizačných a vodovodných sietí
   sprostredkovanie likvidácie odpadov kvapalných a tuhých
   nájom, prenájom bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   sprostredkovanie opráv bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava