Utwórz fakturę

REGINA S - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy REGINA S
PIN 34111603
TIN 2020357845
Numer VAT SK2020357845
Data utworzenia 24 listopad 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REGINA S
Rampová 5
04001
Košice
Financial information
Sprzedaż i dochody 470 956 €
Zysk 5 113 €
Kapitał 289 511 €
Kapitał własny -9 783 €
Dane kontaktowe
E-mail regina@reginaslovensko.sk
witryna internetowa http://www.reginaslovensko.sk
Telefon(y) +421265457872, +421265936393, +421260252421
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 305,252
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 305,134
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 87,022
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 87,022
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 192,728
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 192,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 192,641
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 5,266
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 5,266
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 20,118
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 313
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,805
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 118
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 305,252
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,163
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 363,041
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 363,041
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 399
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 399
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -392,716
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -392,716
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,113
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 329,415
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) -46
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) -46
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 328,528
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 312,816
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 312,816
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,639
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 927
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,146
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 933
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 933
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 412,550
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 470,956
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 412,358
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 191
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 58,407
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,493
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 230,466
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,098
D. Usług (účtová grupa 51) 88,743
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,440
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 49,639
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,262
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,539
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 687
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50,059
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,463
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 75,242
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 105
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 66
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 66
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 35
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 9,013
O. Walutowe straty (563) 5,617
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,396
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,908
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,555
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,442
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,442
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 5,113
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :34111603 TIN: 2020357845 Numer VAT: SK2020357845
 • Zarejestrowana siedziba: REGINA S, Rampová 5, 04001, Košice
 • Data utworzenia: 24 listopad 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Tomáš Harčarik Brigádnická 8 Košice 040 11 27.11.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  DETECHA, chemické výrobné družstvo 371 627 € (100%) Husovo nám. 1208 Nové Město nad Metují 549 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.06.2016Nové sidlo:
   Rampová 5 Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
   Nový štatutárny orgán:
   Tomáš Harčarik Brigádnická 8 Košice 040 11 Vznik funkcie: 27.11.2015
   31.01.2008Noví spoločníci:
   DETECHA, chemické výrobné družstvo IČO: 00 029 785 Husovo nám. 1208 Nové Město nad Metují 549 01 Česká republika
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   24.11.1994Nové obchodné meno:
   REGINA S, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výrova a distribúcia kozmetických a drogistických výrobkov
   poradenská činnosť v oblasti kozmetiky
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   skladová činnosť - prevádzkovanie colného skladu
   sprostredkovanie nákupu a predaja