Utwórz fakturę

MISTRI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.05.2016
Basic information
Nazwa firmy MISTRI
PIN 34112111
Data utworzenia 07 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MISTRI
Hviezdoslavova 695/147
90031
Stupava
Financial information
Zysk -1 047 €
Kapitał 8 784 €
Kapitał własny 7 577 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347749480, 0948522506
Telefon(y) kom. +421905607445, 0948522506
Date of updating data: 02.05.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 8,697
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 182
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 8,515
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 8,697
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,530
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,562
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -1,624
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,047
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 2,167
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,207
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 960
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 02.05.2016
Income and expenses 2014
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 87
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 87
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -87
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -87
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,047
Date of updating data: 02.05.2016
Date of updating data: 02.05.2016