Utwórz fakturę

MS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MS
PIN 34112138
TIN 2020363862
Numer VAT SK2020363862
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MS
Kráľová pri Senci 404
90050
Kráľová pri Senci
Financial information
Sprzedaż i dochody 385 838 €
Zysk 2 654 €
Kapitał 77 803 €
Kapitał własny 31 860 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0245925077
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,011
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,011
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,011
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 65,282
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 10,744
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 28
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 20,399
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 66,293
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 34,514
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,126
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 24,095
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,654
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 31,779
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 4,107
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 27,672
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 21,053
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 2,097
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,889
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,633
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 385,838
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 385,005
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 833
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 377,778
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 285,833
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 7,398
C. Usług (účtová grupa 51) 32,174
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 42,277
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 662
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 7,042
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 1,015
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,377
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 8,060
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 59,600
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 4,413
M. Koszty oprocentowania (562) 3,008
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,405
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -4,413
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 3,647
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 993
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 2,654
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34112138 TIN: 2020363862 Numer VAT: SK2020363862
 • Zarejestrowana siedziba: MS, Kráľová pri Senci 404, 90050, Kráľová pri Senci
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci 19.05.1998
  Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci 19.05.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Michal Koiš 3 320 € (50%) 404 Kráľová pri Senci
  Slavomír Chovančík 3 320 € (50%) 27 Kráľová pri Senci
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   18.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   06.12.1994Nové obchodné meno:
   MS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   404 Kráľová pri Senci 900 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Slavomír Chovančík 27 Kráľová pri Senci
   Ing. Michal Koiš 404 Kráľová pri Senci