Utwórz fakturę

IN REAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy IN REAL
PIN 34112162
TIN 2020363840
Numer VAT SK2020363840
Data utworzenia 05 grudzień 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba IN REAL
Boldocká 301
90301
Senec
Financial information
Sprzedaż i dochody 201 106 €
Zysk 12 127 €
Kapitał 82 418 €
Kapitał własny 28 474 €
Dane kontaktowe
E-mail inreal@wmx.sk
witryna internetowa http://www.in-real.sk
Telefon(y) kom. +421905605209, +421907662699
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 17,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 17,503
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 17,503
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 76,637
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 38,456
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,129
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,164
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 94,140
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 33,186
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 341
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 14,079
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 12,127
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 60,954
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 2,547
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 55,807
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 28,327
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 1,317
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,010
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 25,153
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 201,106
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 44,864
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 156,175
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 67
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 185,478
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 36,615
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 75,645
C. Usług (účtová grupa 51) 51,689
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 14,961
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,763
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,805
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 15,628
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 37,090
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
X. Interesu dochód (662) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,541
M. Koszty oprocentowania (562) 1,772
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 769
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,541
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 13,087
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 12,127
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34112162 TIN: 2020363840 Numer VAT: SK2020363840
 • Zarejestrowana siedziba: IN REAL, Boldocká 301, 90301, Senec
 • Data utworzenia: 05 grudzień 1994
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 05.12.1994
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Marian Kopecký 6 639 € (100%) Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.08.2009Nové sidlo:
   Boldocká 301 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Jánošíkova 1501/26 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   18.08.2009Zrušené sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   07.10.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01 Vznik funkcie: 05.12.1994
   06.10.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   08.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   07.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   13.10.1995Nové sidlo:
   Bratislavská 39 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. mája 29 Senec 903 01
   12.10.1995Zrušené sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   05.12.1994Nové obchodné meno:
   IN REAL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Liptovská 2 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti
   stavebná činnosť-vykonávanie inžinierských stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianských stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   plynoinštalatérstvo
   výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia
   podnikatelské poradenstvo
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kopecký Nám. 1. Mája 29 Senec
   Vojtech Maczeák Liptovská 2 Senec