Utwórz fakturę

KARBON - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KARBON
PIN 34112863
TIN 2020360980
Numer VAT SK2020360980
Data utworzenia 01 styczeń 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KARBON
Nádražná 75
90081
Šenkvice
Financial information
Sprzedaż i dochody 634 041 €
Zysk -57 531 €
Kapitał 446 966 €
Kapitał własny 44 882 €
Dane kontaktowe
E-mail karbonsro@gmail.com
witryna internetowa http://www.stavebninysenkvice.sk
Telefon(y) +421336496077
Telefon(y) kom. +421911960777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 451,839
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 36,843
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 36,843
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 24,190
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 12,181
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 472
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 414,964
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 346,401
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 346,401
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 78,105
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 68,233
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,233
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 9,872
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 -9,542
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,076
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) -13,618
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 32
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 32
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 451,839
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -12,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 310,494
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 691
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 691
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -272,942
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -272,942
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -57,531
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 464,488
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 121,902
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 120,008
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,894
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 147,586
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 139,611
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 139,611
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 410
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,220
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,567
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,778
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 195,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 633,842
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 634,041
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 632,774
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,068
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 199
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 685,581
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 592,807
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 8,157
D. Usług (účtová grupa 51) 14,779
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 58,111
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,561
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,615
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,935
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,936
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,345
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,345
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,446
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -51,540
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 18,099
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 0
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 3,111
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,858
2. Pozostałe koszty (562A) 2,858
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 253
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -3,111
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -54,651
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -57,531
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34112863 TIN: 2020360980 Numer VAT: SK2020360980
 • Zarejestrowana siedziba: KARBON, Nádražná 75, 90081, Šenkvice
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dušan Slávik 117 Píla 900 89 20.06.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Dušan Slávik 6 639 € (100%) 117 Píla 900 89
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   19.07.2012Noví spoločníci:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89
   Nový štatutárny orgán:
   Dušan Slávik 117 Píla 900 89 Vznik funkcie: 20.06.2012
   18.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   15.12.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb stavebnými strojmi a mechanizmami
   03.02.2006Nové sidlo:
   Nádražná 75 Šenkvice 900 81
   02.02.2006Zrušené sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   30.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Mária Sláviková Štefanová 17 Štefanová 900 86 Vznik funkcie: 22.04.2004
   29.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   22.06.1999Noví spoločníci:
   Mária Sláviková 17 Štefanová
   21.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   20.12.1994Nové obchodné meno:
   KARBON, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Modranská 871 Šenkvice 900 81
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja formou maloobchodu a veľkoobchodu
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkovanie obchodu s palivom, rudami, kovom a technickými chemikáliami
   veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynovými palivami a príbuzenskými výrobkami
   Noví spoločníci:
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dušan Slávik č.17 Štefanová 900 86