Utwórz fakturę

INFOS-B - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.12.2016
Basic information
Nazwa firmy INFOS-B
PIN 34115960
TIN 2021060360
Numer VAT SK2021060360
Data utworzenia 15 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba INFOS-B
J.Kráľa 603
90613
Brezová pod Bradlom
Financial information
Sprzedaż i dochody 39 693 €
Zysk 3 164 €
Dane kontaktowe
E-mail jpotucek@mail.t-com.sk
Telefon(y) 0918702109
Telefon(y) kom. 0918702109
Date of updating data: 06.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,491
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,814
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,814
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,814
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 16,231
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 8,106
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 5,085
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,085
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,021
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,125
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 218
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,907
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 446
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 446
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,491
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 10,467
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,164
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,024
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,020
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,420
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,420
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 4,710
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 601
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,289
Date of updating data: 06.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 39,693
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 39,693
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,104
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 35,777
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,567
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 245
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 35,446
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,966
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 4,370
D. Usług (účtová grupa 51) 3,163
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,004
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 16,837
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,291
4. Koszty społeczne (527, 528) 876
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 602
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 337
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 337
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,004
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,247
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 28,382
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 113
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 113
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -113
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,134
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 970
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 970
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,164
Date of updating data: 06.12.2016
Date of updating data: 06.12.2016