Utwórz fakturę

DIOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DIOS
PIN 34116311
TIN 2020379801
Numer VAT SK2020379801
Data utworzenia 22 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DIOS
Pezinská 54
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 086 825 €
Zysk 18 460 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421347724692, +421347724697, +421347741071
Nr(y) faksu 0347724692, 0347724697
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 559,465
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 35,519
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 35,519
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 35,519
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 522,108
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 128,762
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 128,762
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 388,307
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 388,280
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 388,280
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 27
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,039
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,039
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,838
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,838
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 559,465
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 178,091
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,227
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,227
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 148,433
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 210,527
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -62,094
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,460
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,374
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,239
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,239
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 322,314
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 167,932
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 167,932
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 30,770
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 47,611
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,731
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 58,725
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,545
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 1,404
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 1,404
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 54,417
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,086,658
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,086,825
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 208,388
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 878,270
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 167
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,057,678
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 163,118
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 352,197
D. Usług (účtová grupa 51) 303,830
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 189,104
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 147,808
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 36,646
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,650
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,405
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 10,091
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 10,091
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,226
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,707
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 29,147
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 267,513
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,966
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4,411
2. Pozostałe koszty (562A) 4,411
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,555
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,966
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 23,181
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,721
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,721
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,460
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34116311 TIN: 2020379801 Numer VAT: SK2020379801
 • Zarejestrowana siedziba: DIOS, Pezinská 54, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 22 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 22.09.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Milan Hurban 5 925 € (85%) Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
  Andrej Hurban 1 046 € (15%) Rohožník 906 38
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.04.2015Zrušeny spoločníci:
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   20.05.2014Nové sidlo:
   Pezinská 54 Malacky 901 01
   19.05.2014Zrušené sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   12.06.2010Nové sidlo:
   Brnenská 2 Malacky 901 01
   11.06.2010Zrušené sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   08.04.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Noví spoločníci:
   Andrej Hurban Športová 2/385 Rohožník 906 38
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   26.02.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   12.10.2006Nové sidlo:
   Brnianska 6a Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban Pri Potoku 74 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   11.10.2006Zrušené sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   30.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín 911 05
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38
   Ing. Peter Kuchar Merkurweg 10 Mannheim 683 05 SRN
   František Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník 906 38 Vznik funkcie: 22.09.1999
   29.06.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   18.03.2004Nové sidlo:
   Jánošíkova 1 Malacky 901 01
   17.03.2004Zrušené sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   29.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Hubinák Hollého 14 Trenčín
   František Štok Hlavná 366 Rohožník
   Ing. Peter Kuchar Beethovenstrasse 58 Viernheim Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Hurban 385 Rohožník
   Peter Štok Hlavná 366 Rohožník
   28.11.1999Zrušeny spoločníci:
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Žák 870 Závod
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Milan Žák č.870 Závod
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   10.06.1997Nové sidlo:
   Pezinská 13 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Milan Hurban 385 Rohožník
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   František Štok Duklianska ulica 366 Rohožník
   09.06.1997Zrušené sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod
   22.02.1995Nové obchodné meno:
   DIOS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mierova 870 Závod 908 72
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
   revízia vyhradených elektrických zariadení
   plynoinštalatérstvo
   montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
   kúrenárské práce
   vodoinštalatérstvo
   zámočníctvo
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ján Filip č.706 Závod
   Peter Hušek č.311 Vysoká pri Morave
   Milan Žák č.870 Závod
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Filip č.706 Závod