Utwórz fakturę

PRINTFLOW - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PRINTFLOW
PIN 34116702
TIN 2020361090
Numer VAT SK2020361090
Data utworzenia 28 February 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PRINTFLOW
Nálepkova 6
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 787 904 €
Zysk 146 866 €
Kapitał 1 051 968 €
Kapitał własny 966 936 €
Dane kontaktowe
E-mail printflow@printflow.sk
witryna internetowa http://www.printflow.eu
Telefon(y) kom. +421903200440, +421905138294
Nr(y) faksu 0244873248
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,112,702
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 62,272
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 62,272
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 62,272
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,049,200
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,125
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 1,125
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 176,015
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 150,813
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 150,813
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 25,202
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 29
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 29
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 872,031
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 32,057
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 839,974
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,230
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,230
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,112,702
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,013,801
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,084
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,084
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 859,212
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 859,212
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 146,866
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 74,718
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 826
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 826
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,892
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 66,779
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 66,779
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,750
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,649
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 714
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 24,183
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 24,183
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 770,153
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 787,904
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 5,766
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 764,388
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,750
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 623,863
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 36,634
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 256,968
D. Usług (účtová grupa 51) 172,988
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 127,261
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 91,755
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 32,084
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,422
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,253
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,759
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,759
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 164,041
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 303,564
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 31,128
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 8,338
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 8,338
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 22,790
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,958
O. Walutowe straty (563) 7,958
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 23,170
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 187,211
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 40,345
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 40,345
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 146,866
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34116702 TIN: 2020361090 Numer VAT: SK2020361090
 • Zarejestrowana siedziba: PRINTFLOW, Nálepkova 6, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 28 February 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 28.02.1995
  Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 02.08.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Milan Koleják 3 319 € (50%) Nálepkova 6 Pezinok 902 01
  Ing. Branislav Šulla 3 319 € (50%) Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.01.2005Noví spoločníci:
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 28.02.1995
   Ing. Branislav Šulla Šalviová 14 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 02.08.2000
   05.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   21.08.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.08.2000Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   01.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   17.05.1996Noví spoločníci:
   Ekotrading - Inkflow, a.s. IČO: 31 400 051 Oravská 13 Bratislava
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing Gustáv Pernecký Tamatívska 2 Bratislava
   16.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   28.02.1995Nové obchodné meno:
   PRINTFLOW s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nálepkova 6 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a predaj výrobkov z kovov, dreva, plastov a výrobkov elektronických s výnimkou výrobkov k výrobe ktorých je potrebné osobitné oprávnenie
   obchodná činnosť - obchod s tovarom všetkého druhu s výnimkou tovarov u ktorých zákon vyžaduje osobitné povolenie
   sprostredkovateľská, konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s predmetom činnosti uvedených v bodoch 1. a 2.
   Noví spoločníci:
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Koleják Nálepkova 6 Pezinok
   Stanislav Lošonský Uhliská 11 Bratislava
   Branislav Šulla Vajnorská 43 Bratislava