Utwórz fakturę

MOGA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MOGA
PIN 34117610
TIN 2020361112
Numer VAT SK2020361112
Data utworzenia 13 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MOGA
Bratislavská 83
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 011 746 €
Zysk 77 074 €
Kapitał 864 058 €
Kapitał własny 774 175 €
Dane kontaktowe
E-mail moga@stonline.sk
Telefon(y) 0336422173
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 765,232
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 346,296
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 346,296
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 331,497
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 14,799
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 392,676
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 72,507
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 73,286
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ -779
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 205,388
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 204,614
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 204,614
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 774
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 4,598
6. Ubezpieczenia społecznego (336) - /391A/ -2,179
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,777
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 110,183
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 677
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 109,506
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26,260
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26,260
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 765,232
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 678,136
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,447
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,447
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 200
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 200
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 586,643
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 586,643
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,056
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 572
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 572
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 78,677
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,999
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,999
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 57,110
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,768
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,734
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 66
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,807
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 7,807
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 40
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,013,503
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,011,746
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 990,635
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 3,315
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,796
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 912,089
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 799,029
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,753
D. Usług (účtová grupa 51) 38,654
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 67,478
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 48,780
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 17,427
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,271
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 922
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 163
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,090
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 99,657
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 153,514
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,758
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,755
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1,755
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,426
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,426
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 332
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 99,989
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,915
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,915
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 77,074
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34117610 TIN: 2020361112 Numer VAT: SK2020361112
 • Zarejestrowana siedziba: MOGA, Bratislavská 83, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 13 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  PaedDr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01 14.11.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Paedr. Mária Mislovičová 1 693 € (25%) Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01
  Ing. Karol Hečko 1 693 € (25%) Bratislava 831 01
  Harry May 1 693 € (25%) Breitscheid D-35767 Nemecko
  Hermann Karl Schwelle 1 693 € (25%) Germaringen D-87656 Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   04.02.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Louis Ferdinand Pein dlhodobý pobyt na území SR : Limbova 431/4 Limbach 900 91
   01.09.2004Nové sidlo:
   Bratislavská 83 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Paedr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Harry May Nelkenstr. 5 Breitscheid D-35767 Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Am Hang 17 Germaringen D-87656 Nemecko
   31.08.2004Zrušené sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Zrušeny spoločníci:
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   01.06.2004Noví spoločníci:
   Ing. Karol Hečko Guothova 15 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Mária Mislovičová Muškátová 790/22 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 14.11.2002
   31.05.2004Zrušeny spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2000Noví spoločníci:
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   10.01.2000Zrušeny spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Lutz Von Boenigk Burgweg 11 Schmalkalden Nemecko
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   13.03.1995Nové obchodné meno:
   MOGA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 94 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba strojov a náhradných súčiastok
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizácia výstavby a údržby strojných komponentov
   poradenská činnosť v oblasti výstavby v potravinárskom priemysle a gastronomii
   služby realitnej kancelárie
   výstavnícka a propagačná činnosť
   marketingová činnosť
   projektovanie a konštrukcia strojov pre potravinársky priemysel
   výroba a distribúcia rýchlosoli
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   KIHEST spol.s r.o. Štefánikova 94 Modra
   L. KABÁT s.r.o. V. Clementisa 13 Trnava
   Paedr. Mária Mislovičová Mierová 20 Bratislava
   Lutz Von Boenigk Burgweg 11 Schmalkalden Nemecko
   Harry May Obere rote Hardt Bad Laaspe Nemecko
   M. Hafiz Sharifzadah Helmstädterstr. 58 b Braunschweig Spolková republika Nemecko
   Hermann Karl Schwelle Porschestr. 28 Kanfbeuren Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Louis Ferdinand Pein dlhodobý pobyt na území SR : Limbova 431/4 Limbach 900 91