Utwórz fakturę

SAHNEBÖHM Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SAHNEBÖHM Bratislava
PIN 34117792
TIN 2020357999
Numer VAT SK2020357999
Data utworzenia 14 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SAHNEBÖHM Bratislava
Kolárska 8
81106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 336 714 €
Zysk 15 501 €
Kapitał 675 083 €
Kapitał własny 82 889 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +420234106141
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 589,926
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 33,381
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 33,381
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 33,381
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 556,370
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 425,363
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 311,641
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 311,641
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 101,762
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,960
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 131,007
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 778
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 130,229
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 175
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 153
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 22
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 589,926
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104,528
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 142,791
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 142,791
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 436,533
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 15,109
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 15,109
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) -22,419
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) -22,419
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -482,987
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -482,987
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 15,501
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 485,398
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,717
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,717
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 457,530
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 403,122
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,122
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 54,408
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 26,151
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,200
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 23,951
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,333,201
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,336,714
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,332,561
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 640
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,513
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,321,302
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,882,716
D. Usług (účtová grupa 51) 436,141
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,438
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,412
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 14,344
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,519
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5,519
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 5,514
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 615
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 614
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,904
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 20,316
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,815
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,815
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 15,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34117792 TIN: 2020357999 Numer VAT: SK2020357999
 • Zarejestrowana siedziba: SAHNEBÖHM Bratislava, Kolárska 8, 81106, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 01.10.2008
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ALIMPEX FOOD a.s. 57 116 € (40%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milkin a.s. 28 559 € (20%) Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
  Milan Kincl 57 116 € (40%) Praha 10 109 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.10.2010Noví spoločníci:
   Milkin a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Milan Kincl Milánská 458 Praha 10 109 00 Česká republika
   02.10.2008Nové sidlo:
   Kolárska 8 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 198 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Janette Kulichová Záhorácka 5/52 Malacky 901 01 Vznik funkcie: 01.10.2008
   01.10.2008Zrušené sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   21.02.2006Noví spoločníci:
   ALIMPEX FOOD a.s. Českobrodská 1174 Praha 9 - Kyje 190 00 Česká republika
   20.02.2006Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   13.07.2004Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   skladovanie tovaru a manipulácia s nákladom
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy - špedícia
   prenájom nákladných motorových vozidiel
   spracovanie dát a súvisiace činnosti
   poradenská činnosť v oblasti spracovania dát
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   12.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava
   17.10.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   16.10.2001Zrušeny spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   14.08.2001Noví spoločníci:
   ALIMPEX spol. s r.o., Praha IČO: 62 416 758 Zemské právo 1199/5 Praha 10 - Hostivař Česká republika
   14.03.1995Nové obchodné meno:
   SAHNEBÖHM Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lozornianska 35 Zohor 900 51
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi na účely jeho ďalšieho predaja /maloobchod/ a iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ - sprostredkovateľská činnosť v obchode - poradenská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Bridlicová 12 Bratislava 841 07
   MVDr. Vojtěch Elhota Bajgarova 1165 Praha 9 Česká republika
   Jörg Strenger Seiffener Strasse 17 Leipzig SRN
   Jürgen Steinhoff Fachsenhaim 11 Hannover SRN
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Doc. Ing. Miloslav Proksa , CSc. Istrijská 90 Bratislava