Utwórz fakturę

2Agency - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy 2Agency
PIN 34118357
TIN 2020709130
Numer VAT SK2020709130
Data utworzenia 20 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba 2Agency
Petöfiho 1
90045
Malinovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 50 369 €
Zysk -7 435 €
Kapitał 929 €
Kapitał własny -9 915 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,272
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,272
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,400
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,400
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,400
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,872
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 67
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,805
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,272
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -17,349
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 11,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 11,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 1,660
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -23,877
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -23,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -7,435
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,621
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 210
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 210
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 22,411
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,739
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,739
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 11,145
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 121
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 68
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,338
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 50,369
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 50,369
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 50,369
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,644
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,963
D. Usług (účtová grupa 51) 50,437
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,734
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,278
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 449
4. Koszty społeczne (527, 528) 7
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 204
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 306
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -6,275
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -4,031
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 200
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 30
2. Pozostałe koszty (562A) 30
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -200
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,475
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -7,435
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34118357 TIN: 2020709130 Numer VAT: SK2020709130
 • Zarejestrowana siedziba: 2Agency, Petöfiho 1, 90045, Malinovo
 • Data utworzenia: 20 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 20.08.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emese Vargová 6 639 € (100%) Petöfiho 1 Malinovo 900 45
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2014Nové obchodné meno:
   2Agency s.r.o.
   Nové sidlo:
   Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Noví spoločníci:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45
   Nový štatutárny orgán:
   Emese Vargová Petöfiho 1 Malinovo 900 45 Vznik funkcie: 20.08.2014
   16.09.2014Zrušené obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.04.2007Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   20.03.1995Nové obchodné meno:
   SLOV - FOLK TOURIST, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Záleská 4 Malinovo 900 45
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - vývoz, dovoz, nákup a predaj rozličného tovaru a služieb v oblasti voľnej živnosti (veľkoobchod a maloobchod)
   sprostredkovanie výkonu služieb, nákupu a predaja tovaru a nehnuteľností
   agentúrna a reklamná činnosť
   Noví spoločníci:
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Oľga Vargová Záleská 4 Malinovo