Utwórz fakturę

GENEX SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.02.2016
Basic information
Nazwa firmy GENEX SLOVAKIA
Stan Zniszczono
PIN 34118438
TIN 2020364027
Numer VAT SK2020364027
Data utworzenia 24 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GENEX SLOVAKIA
90442
Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 836 €
Zysk -999 €
Dane kontaktowe
E-mail genex@centrum.sk
Telefon(y) +421905626892
Telefon(y) kom. +421905626892
Date of updating data: 03.02.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 179
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 4,802
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -4,631
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 179
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,684
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -16,324
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -999
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 10,863
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 10,863
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,686
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 217
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 03.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 3,836
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,836
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,875
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,875
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -39
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -39
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -39
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -999
Date of updating data: 03.02.2016
Date of updating data: 03.02.2016
 • PIN :34118438 TIN: 2020364027 Numer VAT: SK2020364027
 • Zarejestrowana siedziba: GENEX SLOVAKIA, 90442, Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná
 • Data utworzenia: 24 1995
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2016Zrušené obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   24.03.1995Nové obchodné meno:
   GENEX SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Adm.budova PD úsvit Dunajská Lužná 904 42
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným