Utwórz fakturę

PROMOTOR - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PROMOTOR
PIN 34118799
TIN 2020358109
Numer VAT SK2020358109
Data utworzenia 28 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROMOTOR
Hlavná 52
90031
Stupava
Financial information
Sprzedaż i dochody 89 591 €
Zysk -5 660 €
Dane kontaktowe
E-mail promotor@stonline.sk
Telefon(y) 0265935800
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 10,197
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 10,197
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 9,722
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,107
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 0
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,726
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 45,304
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -7,054
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 10,426
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 891
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -19,351
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,660
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 52,358
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 19,650
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 32,708
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,348
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 875
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,020
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,465
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 89,591
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 88,879
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 712
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 91,671
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 64,103
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 3,323
C. Usług (účtová grupa 51) 10,944
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,691
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 311
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,220
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 0
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 79
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -2,080
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 11,221
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 2,620
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 1,196
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,424
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -2,620
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,700
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,660
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34118799 TIN: 2020358109 Numer VAT: SK2020358109
 • Zarejestrowana siedziba: PROMOTOR, Hlavná 52, 90031, Stupava
 • Data utworzenia: 28 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Peter Bruder Nová 369/8 Stupava 24.10.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Peter Bruder 6 640 € (100%) Nová 369/8 Stupava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   05.01.2013Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   čistiace a upratovacie služby
   Noví spoločníci:
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Peter Bruder Nová 369/8 Stupava Vznik funkcie: 24.10.2012
   04.01.2013Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   28.03.1995Nové obchodné meno:
   PROMOTOR, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 52 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi / maloobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom hnuteľných vecí
   Noví spoločníci:
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Pavol Beštendig Furdekova 12 Bratislava
   Peter Bruder Nová 365/B Stupava