Utwórz fakturę

CHESTERTON SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.09.2016
Basic information
Nazwa firmy CHESTERTON SLOVAKIA
PIN 34119051
TIN 2020364874
Numer VAT SK2020364874
Data utworzenia 05 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CHESTERTON SLOVAKIA
Strojnícka 103
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 804 464 €
Zysk 123 785 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.chesterton.sk
Telefon(y) +421243632151, +421243632152, +421243632153, +421243632191, +421243632192, +421243632193
Date of updating data: 13.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 926,418
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 58,169
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 58,169
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 58,169
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 867,888
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 114,069
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 998
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 113,071
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 395,666
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 375,126
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 375,126
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 18,640
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,900
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 358,153
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,350
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 356,803
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 361
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 361
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 926,418
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 686,843
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 165,970
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 165,970
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 200,398
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 16,733
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 16,733
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 179,957
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 179,957
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 123,785
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 239,575
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 20,277
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 513
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 19,764
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,840
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,840
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 154,337
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 109,191
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,191
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 18,645
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 5,948
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,553
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 56,076
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 56,076
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,045
Date of updating data: 13.09.2016
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,804,464
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,125,055
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 0
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 669,195
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,750
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,464
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,632,519
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 587,832
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 201,214
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -1,386
D. Usług (účtová grupa 51) 463,739
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 352,318
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 294,294
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 51,840
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,184
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,083
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 24,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 24,560
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 642
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,517
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 171,945
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 542,851
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,924
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 0
X. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych-suma (r. 36 r. 38) 0
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 68
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 68
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,839
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 17
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,384
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 159
2. Pozostałe koszty (562A) 159
O. Walutowe straty (563) 5,008
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,217
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -9,460
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 162,485
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 38,700
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 38,700
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 123,785
Date of updating data: 13.09.2016