Utwórz fakturę

DREVOLESY - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.10.2016
Basic information
Nazwa firmy DREVOLESY
PIN 34119094
TIN 2020650852
Numer VAT SK2020650852
Data utworzenia 04 kwiecień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DREVOLESY
Radlinského 1074/17
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 63 003 €
Zysk -44 923 €
Dane kontaktowe
E-mail profiteam.andrea@gmail.com
Telefon(y) 00347726112, 0347726112
Date of updating data: 25.10.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 103,271
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 103,271
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 103,271
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,168
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 37,891
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 549
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,728
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 143,439
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -67,626
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 498
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -39,201
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -44,923
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 211,065
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 196,234
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 29,208
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,327
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 165,699
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,531
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 13,300
Date of updating data: 25.10.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 63,003
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 43,686
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 19,317
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 103,860
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,806
C. Usług (účtová grupa 51) 39,841
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,905
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 26,080
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 15,613
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,615
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -40,857
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -11,961
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 3,106
M. Koszty oprocentowania (562) 3,027
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 79
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -3,106
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -43,963
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -44,923
Date of updating data: 25.10.2016
Date of updating data: 25.10.2016