Utwórz fakturę

AWECO Appliances Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy AWECO Appliances Slovakia
PIN 34119591
TIN 2020379834
Numer VAT SK2020379834
Data utworzenia 01 styczeń 1970
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 441 561 €
Zysk 344 182 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252966955
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,001,530
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 3,020,673
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,021,120
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 1,021,120
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,999,553
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 52,372
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,099,420
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 847,761
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 964,015
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 914,226
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 617,138
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 617,138
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 293,050
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,038
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 49,789
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 130
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 49,659
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16,842
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 14,279
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,563
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,001,530
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,117,890
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,937,544
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,468
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -13,419,416
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,456
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,468,872
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 344,182
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,689,760
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 708,300
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 708,300
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 708,300
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,972,244
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,422,992
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,992
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,541,205
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,444
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,383
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,379
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 841
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 9,216
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 9,216
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,429,660
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 1,072,180
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 357,480
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,441,636
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,441,561
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,428,065
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,496
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,093,351
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 113,521
D. Usług (účtová grupa 51) 233,993
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 34,204
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,987
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,175
4. Koszty społeczne (527, 528) 42
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,620
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 693,912
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 696,220
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -2,308
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,101
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 348,210
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,080,551
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 74
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 74
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 74
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,214
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 4
2. Pozostałe koszty (562A) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,210
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,140
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 347,070
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,888
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,888
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 344,182
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :34119591 TIN: 2020379834 Numer VAT: SK2020379834
 • Zarejestrowana siedziba: AWECO Appliances Slovakia, Sládkovičova 332/3, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 01 styczeń 1970
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 0 € (0%) Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
  Bleckmann GmbH & Co. KG 0 € (0%) Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2015Nové sidlo:
   Sládkovičova 332/3 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   komanditista Bleckmann GmbH & Co. KG Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
   komplementár Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22.04.2014
   22.03.2005Nové obchodné meno:
   AWECO Appliances Slovakia k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   výroba iného kovového tovaru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár