Utwórz fakturę

AWECO Appliances Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 21.11.2016
Basic information
Nazwa firmy AWECO Appliances Slovakia
PIN 34119591
TIN 2020379834
Numer VAT SK2020379834
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba AWECO Appliances Slovakia
Sládkovičova 332/3
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 939 678 €
Zysk 1 275 922 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0252966955
Date of updating data: 21.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,065,474
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 923,006
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 923,006
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 52,372
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 859,386
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 11,248
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,128,188
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,045,685
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 115,987
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,987
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 929,698
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 82,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 64
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 82,439
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 14,280
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 12,159
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,065,474
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,136,912
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 332
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 332
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 11,937,544
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 19,468
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 19,468
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -12,096,354
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,323,062
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -13,419,416
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,275,922
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 928,562
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 921,562
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 785,501
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 785,501
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 136,061
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,000
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,000
Date of updating data: 21.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 548,245
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,939,678
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 548,245
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 952,400
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,439,033
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,531,244
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,958
D. Usług (účtová grupa 51) 179,663
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) -81
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 271
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 401
4. Koszty społeczne (527, 528) -753
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,537
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 446,519
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 446,519
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 756,627
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 115,909
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,112
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,408,434
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 346,624
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,001
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,001
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,001
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,407,433
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 131,511
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 131,511
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,275,922
Date of updating data: 21.11.2016
Date of updating data: 21.11.2016
 • PIN :34119591 TIN: 2020379834 Numer VAT: SK2020379834
 • Zarejestrowana siedziba: AWECO Appliances Slovakia, Sládkovičova 332/3, 90101, Malacky
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH 0 € (0%) Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
  Bleckmann GmbH & Co. KG 0 € (0%) Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2015Nové sidlo:
   Sládkovičova 332/3 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   komanditista Bleckmann GmbH & Co. KG Bürmooser Straße 5 Lamprechtshausen 5112 Rakúska republika
   komplementár Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   Sanhua AWECO Appliance Systems GmbH Hüttenseestraße 40 Neukirch 880 99 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 22.04.2014
   22.03.2005Nové obchodné meno:
   AWECO Appliances Slovakia k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   výroba iného kovového tovaru
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   komplementár