Utwórz fakturę

DREVOTRADE - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DREVOTRADE
PIN 34122664
TIN 2020377557
Numer VAT SK2020377557
Data utworzenia 12 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DREVOTRADE
Sološnica 593
90637
Sološnica
Financial information
Sprzedaż i dochody 544 545 €
Zysk 3 548 €
Kapitał 73 087 €
Kapitał własny 39 622 €
Dane kontaktowe
E-mail drevotrade@centrum.sk
Telefon(y) 0346584307, 0905320755, 0905451850
Telefon(y) kom. 0905320755, 0905451850
Nr(y) faksu 0346584307
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 -887
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 -887
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ -887
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 109,312
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 53,316
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,015
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 34,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 108,425
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 43,170
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,712
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,712
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 2,088
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 30,822
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,548
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,255
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 65,255
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 7,818
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 321
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 605
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 56,511
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 544,545
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 544,545
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 537,169
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 485,951
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,800
C. Usług (účtová grupa 51) 20,008
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 10,096
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 888
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,250
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,176
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 7,376
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 22,786
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) -8
X. Interesu dochód (662) 2
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) -10
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 940
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 940
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -948
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 6,428
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,880
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 3,548
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015