Utwórz fakturę

PROGEOS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 09.03.2016
Basic information
Nazwa firmy PROGEOS
Stan W likwidacji
PIN 34123474
TIN 2020650940
Data utworzenia 23 czerwiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PROGEOS
Gozovská 67/16
90055
Lozorno
Financial information
Sprzedaż i dochody 90 €
Zysk -890 €
Kapitał 6 235 €
Kapitał własny 6 145 €
Date of updating data: 09.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 5,735
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 3,319
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,416
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 5,735
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,255
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 331
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -825
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -890
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 09.03.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 90
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 90
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 500
C. Usług (účtová grupa 51) 500
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -410
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -500
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -410
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -890
Date of updating data: 09.03.2016
Files
4156714.tif
Date of updating data: 09.03.2016