Utwórz fakturę

ROSANA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy ROSANA
PIN 34123849
TIN 2020361255
Numer VAT SK2020361255
Data utworzenia 03 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ROSANA
Lúčna 9
90001
Modra
Financial information
Sprzedaż i dochody 65 283 €
Zysk -6 708 €
Kapitał 4 986 €
Kapitał własny -12 388 €
Dane kontaktowe
E-mail rosana@rosana.sk
Telefon(y) 0336413248, 0336413258, 0905702890
Telefon(y) kom. 0905702890
Nr(y) faksu 0336413248
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 57,978
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 51,372
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 51,372
3. Inne zbywalne papiery wartościowe i udziały (063A) - /096A/ 51,372
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,701
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,304
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,304
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,304
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 3,397
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,331
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 66
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 905
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 905
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 57,978
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,097
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,610
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,610
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,360
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,360
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -27,359
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -27,359
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,708
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,075
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,468
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,468
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 73,607
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 513
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 513
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 70,450
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 690
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 334
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 65,283
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 65,283
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 38,480
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,803
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,549
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 25,659
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,868
D. Usług (účtová grupa 51) 28,586
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 12,077
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 9,086
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,595
4. Koszty społeczne (527, 528) 396
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 357
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -4,266
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,170
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,483
O. Walutowe straty (563) 69
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,414
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,482
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -5,748
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -6,708
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :34123849 TIN: 2020361255 Numer VAT: SK2020361255
 • Zarejestrowana siedziba: ROSANA, Lúčna 9, 90001, Modra
 • Data utworzenia: 03 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 03.07.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ladislav Galla 13 610 € (100%) Lúčna 1863/9 Modra 900 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   30.01.2009Nové sidlo:
   Komenského 27 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   29.01.2009Zrušené sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   08.09.2005Nové sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   07.09.2005Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   26.09.2001Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a management
   sprostredkovanie zábavných podujatí, kultúrno-spoločenských a umeleckých programov
   usporiadanie zábavných a kultúrno-spoločenských podujatí
   poradenská a školiteľská činnosť v reklame a obchode
   špedičná činnosť
   organizovanie veľtrhov a výstav
   prenájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   25.09.2001Zrušené sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   10.10.2000Nové sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   20.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   19.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   30.06.1995Nové obchodné meno:
   ROSANA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a oprava nábytku
   navrhovanie a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava