Utwórz fakturę

KK - AGRA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KK - AGRA
PIN 34124381
TIN 2020358175
Numer VAT SK2020358175
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KK - AGRA
Vinohrádek 16/14
90101
Malacky
Financial information
Sprzedaż i dochody 108 905 €
Zysk 6 584 €
Kapitał 177 056 €
Kapitał własny 137 408 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0347724307, 0905655 195
Telefon(y) kom. 0905655 195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 838,540
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,115
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,115
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,115
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 822,425
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 220,116
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,787
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,787
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 210,329
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 602,309
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 598,092
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,217
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 838,540
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 808,207
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 664,079
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 664,079
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 137,544
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 137,544
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,584
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 30,333
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 845
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 845
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 29,488
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 19,060
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 19,060
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,421
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,263
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,967
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -223
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 108,905
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 108,905
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 115
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 107,170
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,620
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 99,871
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 32,698
D. Usług (účtová grupa 51) 1,328
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 56,217
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 41,340
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 14,551
4. Koszty społeczne (527, 528) 326
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,645
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,982
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,982
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 9,034
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 74,879
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 593
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 593
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -593
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 8,441
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,857
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,857
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 6,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124381 TIN: 2020358175 Numer VAT: SK2020358175
 • Zarejestrowana siedziba: KK - AGRA, Vinohrádek 16/14, 90101, Malacky
 • Data utworzenia: 11 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Marián Bohuň Roľnícka 350 Bratislava 831 07 01.11.2010
  Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 01.11.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jozef Kubovič 331 939 € (50%) Mariánska 57 Stupava 900 31
  Eva Kubovičová 331 939 € (50%) Marianska 57/557 Stupava 900 31
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Marián Bohuň Roľnícka 350 Bratislava 831 07 Vznik funkcie: 01.11.2010
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 01.11.2010
   10.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Hlavatý Buková 72 Buková 919 10 Vznik funkcie: 01.03.2010
   20.04.2010Nové sidlo:
   Vinohrádek 16/14 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   Pavol Hlavatý Buková 72 Buková 919 10 Vznik funkcie: 01.03.2010
   19.04.2010Zrušené sidlo:
   Kozia 48/2243 Malacky 901 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 11.07.1995
   Eva Kubovičová Marianka 57/557 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 03.02.2005
   28.07.2005Nové predmety činnosti:
   poľnohospodársky liehovar
   rafinéria liehu
   denaturačný závod
   samostatný sklad liehu
   výrobňa liehovín
   16.04.2005Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinskej činnosti
   pohostinská činnosť
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   výroba vína
   spracovanie ovocia a zeleniny
   baliaca činnosť
   15.04.2005Zrušeny predmety činnosti:
   výroba komínových vložiek a ostatného kovového tovaru
   11.02.2005Nové obchodné meno:
   KK - AGRA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kozia 48/2243 Malacky 901 01
   Noví spoločníci:
   Eva Kubovičová Marianska 57/557 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Eva Kubovičová Marianka 57/557 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 03.02.2005
   10.02.2005Zrušené obchodné meno:
   SPIROKOM, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Hlavná 88 Stupava 900 31
   16.01.2004Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Kubovič Marianska 57 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 11.07.1995
   15.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava Skončenie funkcie: 01.04.2003
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   18.02.1998Noví spoločníci:
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   17.02.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   21.05.1996Nové predmety činnosti:
   výroba cementového tovaru
   zemné práce a terénne úpravy
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   SPIROKOM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 88 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   mechanické úpravy kovov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
   maloobchod
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti - veľkoobchod
   sprostredkovanie obchodu
   prvotné spracovanie dreva a piliarská výroba
   výroba komínových vložiek a ostatného kovového tovaru
   Noví spoločníci:
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava
   Jana Tóthová Jilemnického 14 Stupava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Gróf Ružová 3 Stupava Skončenie funkcie: 01.04.2003
   Jozef Kubovič Mariánska 57 Stupava