Utwórz fakturę

MAJER - Miloslavov - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 17.08.2016
Basic information
Nazwa firmy MAJER - Miloslavov
PIN 34124471
TIN 2020364192
Numer VAT SK2020364192
Data utworzenia 11 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MAJER - Miloslavov
Miloslavov 242
90042
Miloslavov
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 006 €
Zysk -1 240 €
Kapitał 41 979 €
Kapitał własny -36 386 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903242510, 0245926557
Date of updating data: 17.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 9,238
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 9,238
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 32,406
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,695
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,644
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -38,250
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 15,604
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 15,604
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,358
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -53,972
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,240
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 79,894
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 78,684
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 1,077
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 138
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 908
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 31
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 133
Date of updating data: 17.08.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 6,006
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 6,006
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 6,174
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 690
C. Usług (účtová grupa 51) 4,401
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 228
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 855
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -168
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 915
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 112
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 112
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -112
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -280
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -1,240
Date of updating data: 17.08.2016
Date of updating data: 17.08.2016