Utwórz fakturę

BENIX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy BENIX
PIN 34124527
TIN 2020358153
Numer VAT SK2020358153
Data utworzenia 12 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba BENIX
Michalská 19
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 428 091 €
Zysk 4 776 €
Kapitał 3 022 757 €
Kapitał własny 47 133 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0254430770, 0232338333
Nr(y) faksu 0254430770
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,107,754
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 68,440
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 68,440
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 28,519
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 39,921
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,036,896
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,981,117
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,981,117
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 7,265
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 7,265
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 7,265
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 48,514
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 446
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 48,068
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,418
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,418
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,107,754
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 51,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 996
2. Inne fundusze (427, 42X) 996
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 38,833
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 38,833
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,776
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,055,845
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 28,069
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 25,468
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,601
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,026,782
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,616
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,616
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,998,683
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,858
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,034
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,399
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,192
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 994
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 994
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 432,030
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 428,091
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 425,964
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,127
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 416,852
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 200,868
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,271
D. Usług (účtová grupa 51) 106,130
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,789
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 54,360
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,108
4. Koszty społeczne (527, 528) 321
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 374
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 16,700
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 16,700
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,720
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,239
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 105,695
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,939
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 3,932
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 8,815
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,076
2. Pozostałe koszty (562A) 1,076
O. Walutowe straty (563) 1,835
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,904
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,876
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,363
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,587
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,587
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,776
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124527 TIN: 2020358153 Numer VAT: SK2020358153
 • Zarejestrowana siedziba: BENIX, Michalská 19, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 12 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Anton Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 14.10.2000
  Aferdita Jakupi Tomášikova 50B Bratislava 831 04 13.09.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Anton Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  Aferdita Jakupi 3 320 € (50%) Tomášikova 50B Bratislava 831 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Aferdita Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 13.09.2012
   08.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Anton Jakupi pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 14.10.2000
   07.01.2005Zrušeny spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   15.03.2004Nové predmety činnosti:
   zlatníctvo a klenotníctvo
   výkup zlata a zlatých šperkov
   reklamná a propagačná činnosť
   administratívne práce vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
   prieskum trhu a verejnej mienky
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika prechodný pobyt na území SR : Fádruszova 15 Bratislava Vznik funkcie: 18.08.2003
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko prechodný pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   26.02.2003Noví spoločníci:
   Gjon Gjoka Djakovica Srbská republika
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   25.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   15.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 14.10.2000
   14.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   19.02.2002Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   18.02.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   30.11.2001Noví spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   29.11.2001Zrušeny spoločníci:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   04.09.2001Noví spoločníci:
   Aferdita Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko pobyt na území SR : Tomášikova 50B Bratislava 831 04
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Jakupi Driovier 024 Rovinj Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Jána Stanislava 35 Bratislava 841 05
   03.09.2001Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   03.12.1998Nové sidlo:
   Michalská 19 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Gjergj Pasulji Stancijeta 014 Bužinija Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   02.12.1998Zrušené sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   26.04.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Arben Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   Zef Pasulji J. Milovca 26 Novigrad Chorvátsko dlhodobý pobyt na území SR : Trenčianska 695/38 Bratislava
   25.04.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   BENIX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Dukelských hrdinov 2 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovanie obchodu
   predaj zlatých šperkov a výrobkov zo zlata
   Noví spoločníci:
   ARBEN PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   ZEF PASULJI J.Milovca 26 Novigrad Chorvátsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Helena Mešťanová Rajská 2350/4 Bratislava