Utwórz fakturę

Satina - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Satina
PIN 34124616
TIN 2020361277
Numer VAT SK2020361277
Data utworzenia 12 lipiec 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Satina
Bratislavská 79
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 977 943 €
Zysk 32 009 €
Kapitał 520 778 €
Kapitał własny 331 520 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@satina.sk
witryna internetowa http://www.satina.sk
Telefon(y) +421336400570
Telefon(y) kom. +421903437139
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 576,493
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 113,790
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 113,790
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 111,224
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,566
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 462,049
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108,245
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 108,245
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 66,995
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 66,995
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,995
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 286,809
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,210
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 283,599
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 654
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 654
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 576,493
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 357,090
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 766
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 766
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 317,676
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 333,234
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,558
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 32,009
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,282
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 909
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 909
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 197,373
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 15,119
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 15,119
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 148,615
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 16,666
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,392
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,966
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,615
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 21,121
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 21,121
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 975,571
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 977,943
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 718,615
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 256,956
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,372
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 935,484
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 630,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 67,626
D. Usług (účtová grupa 51) 124,959
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 73,815
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 51,317
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 19,064
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,434
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 24,443
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 11,174
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 11,174
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,080
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 42,459
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 152,599
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 936
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 936
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 936
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,303
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,299
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,367
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 41,092
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 9,083
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,083
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 32,009
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124616 TIN: 2020361277 Numer VAT: SK2020361277
 • Zarejestrowana siedziba: Satina, Bratislavská 79, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 12 lipiec 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok 10.06.1997
  Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 08.04.2005
  Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 08.04.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tatiana Šimonová 2 224 € (33.5%) Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01
  Adriana Satinová 2 224 € (33.5%) Holubyho 15 Pezinok 902 01
  Věra Satinová 2 191 € (33%) Mýtna 48 Pezinok 902 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   15.04.2005Noví spoločníci:
   Věra Satinová Mýtna 48 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Tatiana Šimonová Bélu Bartóka 1106/16 Senec 903 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 08.04.2005
   14.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   26.11.2002Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   inžinierska činnosť
   Noví spoločníci:
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   25.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   07.08.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Šimonová Béla Bertóka 1106/16 Senec 903 01
   Nový štatutárny orgán:
   Adriana Satinová Holubyho 15 Pezinok 902 01 Skončenie funkcie: 01.10.2002
   06.08.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   23.08.1999Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ubytovacích služieb v rozsahu voľnej živnosti
   16.09.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   15.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   10.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Mýtna 48 Pezinok
   Tatiana Šimonová, rod. Satinová Béla Bertóka 1106/16 Senec Skončenie funkcie: 01.10.2002
   09.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok
   12.07.1995Nové obchodné meno:
   Satina s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bratislavská 79 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   oprava, servis a predaj motorových vozidiel
   zámočnícka výroba
   klampiarska výroba
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Satina Holubyho 15 Pezinok
   Tatiana Satinová Holubyho 15 Pezinok