Utwórz fakturę

Stamina - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Stamina
PIN 34125621
TIN 2020651028
Data utworzenia 03 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Stamina
Teslova 36
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 94 785 €
Zysk -56 247 €
Kapitał 367 475 €
Kapitał własny 81 564 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.rehabilitacieteslova.sk
Telefon(y) +421244372489
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 276,651
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 276,651
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 42,151
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 35,460
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,528
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,132
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 318,802
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25,316
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 385,049
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 385,049
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -303,486
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,247
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 293,486
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 268,419
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,441
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) -188
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 8,560
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 972
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,097
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 1,626
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 94,785
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 93,140
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 1,645
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 150,458
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 18,634
C. Usług (účtová grupa 51) 3,259
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 81,029
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,451
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 2,511
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,574
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -55,673
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 72,892
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 94
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 94
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -94
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -55,767
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -56,247
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015