Utwórz fakturę

ZOO AGRO 5 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZOO AGRO 5
PIN 34125752
TIN 2020684215
Numer VAT SK2020684215
Data utworzenia 09 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZOO AGRO 5
Nám. 1.
90301
Mája
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 031 €
Zysk -19 464 €
Kapitał 264 598 €
Kapitał własny -63 832 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903318902
Telefon(y) kom. 0903318902
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 245,186
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 239,621
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 239,621
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 239,621
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,424
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,749
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,749
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,749
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,675
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 644
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,031
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 141
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 141
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 245,186
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,296
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 553
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 553
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -71,024
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,367
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -97,391
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,464
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 328,235
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 328,235
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 317,669
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 317,669
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,500
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,046
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 8,020
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 247
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 247
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,031
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,031
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 2,290
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 741
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 21,287
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,985
D. Usług (účtová grupa 51) 494
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 223
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 18,483
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 18,483
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,256
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -189
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 248
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 248
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -248
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -18,504
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -19,464
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34125752 TIN: 2020684215 Numer VAT: SK2020684215
 • Zarejestrowana siedziba: ZOO AGRO 5, Nám. 1., 90301, Mája
 • Data utworzenia: 09 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 22.10.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Juraj Ďurana 1 328 € (20%) Senec
  Zdenek Černay 1 328 € (20%) Senec 903 01
  Fridrich Pisara 1 328 € (20%) Trenčín
  Andrea Babinská 1 328 € (20%) Bratislava
  Ružena Nemšovská 1 328 € (20%) Koncová 29 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.11.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Veronika Pribylková Nám 1. Mája 28 Senec 903 01 Vznik funkcie: 22.10.2010
   05.11.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   26.04.2007Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Slnečná 4 Senec 903 01
   25.04.2007Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   19.02.2003Noví spoločníci:
   Andrea Babinská Gallayova 3 Bratislava
   Ružena Nemšovská Koncová 29 Bratislava
   18.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   20.11.1998Noví spoločníci:
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Miroslav Babinský Gallayova 3 Bratislava 841 02
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Ing. Jozef Nemšovský Koncova 29 Bratislava 831 07
   19.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   20.09.1996Nové sidlo:
   Nám. 1. Mája 28 Senec 903 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   Zdenek Cernay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fridrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Ďurana Nám. 1. Mája 28 Senec
   19.09.1996Zrušené sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Zrušeny spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   09.08.1995Nové obchodné meno:
   ZOO AGRO 5, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hlavná 119 Bernolákovo 900 27
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
   Noví spoločníci:
   Zdenek Černay Kollárova 3 Senec
   Jana Fričová Pri mlyne 58 Bratislava
   Fidrich Pisara Záhumenská 45 Trenčín
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Podolinský Hlavná 119 Bernolákovo