Utwórz fakturę

HDB GROUP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy HDB GROUP
PIN 34126872
TIN 2020379911
Numer VAT SK2020379911
Data utworzenia 04 wrzesień 1995
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba HDB GROUP
Rebarborová 1/a
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 123 088 €
Zysk 14 091 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0243191094
Nr(y) faksu 0243191096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,724,675
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,335,485
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 425
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 425
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,912,987
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 497,251
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,139,526
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 239,610
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 24,000
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 12,600
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 422,073
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 422,073
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 385,418
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 308,244
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 165,889
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,889
4. Innych roszczeń w ramach proporcjonalnego udziału w uzupełnieniu do wymagań w stosunku do podmiotów powiązanych (351) - /391A/ 104,128
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,127
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 100
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 15,000
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 15,000
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 62,174
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 43,244
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 18,930
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,772
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,772
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,724,675
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 774,088
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 408,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 408,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 39,833
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 39,833
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 312,164
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 312,164
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,091
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,950,587
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,950,587
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 544,465
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,465
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 83,000
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,803,403
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 411
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,519,308
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 904,722
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,123,088
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 904,723
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217,032
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,058,125
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 45,159
D. Usług (účtová grupa 51) 363,540
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 9,305
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 440,103
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 440,103
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,018
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 64,963
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 496,024
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 46,902
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 35,398
2. Pozostałe koszty (562A) 35,398
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 11,504
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -46,898
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 18,065
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,974
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,974
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34126872 TIN: 2020379911 Numer VAT: SK2020379911
 • Zarejestrowana siedziba: HDB GROUP, Rebarborová 1/a, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 04 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Karniš predseda Rajtáková 18 Bratislava 841 03 31.05.2010
  Ján Kadlečík člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 31.05.2010
  Attila Horváth podpredseda Miletičova 55 Bratislava 821 09 31.05.2010
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.06.2010Nové obchodné meno:
   HDB GROUP, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Ján Kadlečík - člen predstavenstva Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Attila Horváth - podpredseda predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.05.2010
   16.06.2010Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   20.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   19.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   24.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   01.07.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   30.06.2005Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   25.06.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   Nové sidlo:
   Rebarborová 1/a Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   údržba a oprava motocyklov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj jednostopových motorových vozidiel
   administratívne práce
   upratovanie a mechanické čistenie budov a komunikácií
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch a garáží s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí a organizovanie spoločenských podujatí
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   obstarávanie služieb spojených s opravou a údržbou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005