Utwórz fakturę

SUKO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SUKO
PIN 34126929
TIN 2020364258
Numer VAT SK2020364258
Data utworzenia 31 sierpień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SUKO
Drobného 27
84101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 36 761 €
Zysk -56 923 €
Dane kontaktowe
E-mail etichy@investorstrategy.sk
Telefon(y) +421264534818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 405,439
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 397,141
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,336
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 8,298
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 83,685
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 11,617
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 221
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 69,041
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 489,124
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 463,794
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 613,506
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -100,092
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -56,923
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 25,330
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,159
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 24,171
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,197
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 170
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,174
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,630
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 36,761
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 33,126
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,445
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 190
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 92,691
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,063
C. Usług (účtová grupa 51) 29,434
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 23,761
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,258
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 17,445
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 3,445
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 5,486
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,799
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -55,930
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,371
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 9
X. Interesu dochód (662) 9
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 40
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 40
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -31
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -55,961
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 962
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -56,923
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34126929 TIN: 2020364258 Numer VAT: SK2020364258
 • Zarejestrowana siedziba: SUKO, Drobného 27, 84101, Bratislava
 • Data utworzenia: 31 sierpień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Elemír Tichý 436 Doľany 15.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Elemír Tichý 6 639 € (100%) 436 Doľany
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.02.2012Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   17.02.2012Zrušené sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   23.12.2005Nové sidlo:
   Plynárenská 1 Bratislava 821 09
   22.12.2005Zrušené sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   23.01.2004Nové sidlo:
   Drobného 27 Bratislava 841 01
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   vedenie účtovníctva
   obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností bez poskytovania iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.01.2004Zrušené sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   01.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   29.02.2000Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   29.09.1998Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   15.04.1997Noví spoločníci:
   JOVAMY a.s. IČO: 35 712 457 Bulharská 70 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Elemír Tichý 436 Doľany
   14.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   19.11.1996Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 823 52
   18.11.1996Zrušené sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   31.08.1995Nové obchodné meno:
   SUKO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   324 Rovinka 900 41
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie služieb
   ekonomické poradenstvo
   Noví spoločníci:
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Slávka Jánošíková Gbelská 13 Bratislava