Utwórz fakturę

Pernecká agrárna - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Pernecká agrárna
PIN 34127143
TIN 2020377656
Numer VAT SK2020377656
Data utworzenia 11 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Pernecká agrárna
Pernek 355
90053
Pernek
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 303 466 €
Zysk 16 334 €
Kapitał 2 239 250 €
Kapitał własny 1 361 974 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0346940537
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,217,274
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 878,265
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 344,165
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 1,392
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 2,134
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 340,639
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 534,100
4. Pożyczki podmioty stowarzyszone (066A) - /096A/ 534,100
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,335,717
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 353,122
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 27,066
3. Produkty (123) - /194/ 142,678
4. Zwierzęta (124) - /195/ 183,378
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 36,731
8. Podatek odroczony należności (481A) 36,731
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 920,847
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 676,737
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 676,737
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 242,407
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,703
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 25,017
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 24,930
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 87
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,292
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,292
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,217,274
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,378,307
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,250,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,250,000
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,278
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,278
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 20,740
2. Inne fundusze (427, 42X) 20,740
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 88,955
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 88,955
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,334
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 672,716
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 69,959
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 52
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 69,907
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 117,224
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 95,088
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 95,088
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 11,629
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,378
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,977
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,152
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,898
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,898
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 477,635
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 166,251
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 143,097
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 23,154
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 834,971
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,303,466
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 536,805
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 298,166
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -181,180
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 8,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 641,375
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,270,645
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 436,183
D. Usług (účtová grupa 51) 557,100
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 163,164
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 111,505
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,355
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,304
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 27,408
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 62,915
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 62,915
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 298
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23,577
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,821
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -339,492
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,882
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 1,882
IX.1. Dochód z papierów wartościowych i udziałów podmiotów powiązanych (665) 1,882
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 13,179
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 10,615
2. Pozostałe koszty (562A) 10,615
O. Walutowe straty (563) 18
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,546
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -11,297
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,524
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,190
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,653
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,537
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,334
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34127143 TIN: 2020377656 Numer VAT: SK2020377656
 • Zarejestrowana siedziba: Pernecká agrárna, Pernek 355, 90053, Pernek
 • Data utworzenia: 11 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 18.04.2001
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 14.09.2009
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Oľga Janotková 62 500 € (5%) 328 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing. Stanislav Halač 62 500 € (5%) Studienka 908 75
  Ing. Anton Balúch 62 500 € (5%) Sološnica 906 37
  Ing. Marián Dubík 62 500 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  AGROPARTNER spol. s r.o. 1 000 000 € (80%) Plavecké Podhradie 906 36
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   24.07.2014Nové predmety činnosti:
   medzinárodná preprava tovaru
   23.07.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   16.07.2014Noví spoločníci:
   AGROPARTNER spol. s r.o. 258 Plavecké Podhradie 906 36
   15.07.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   14.08.2013Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co, a.s. skrátený názov LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   13.08.2013Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   09.02.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   prenájom nehnuteľností
   03.07.2012Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   02.07.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 14.09.2009
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   14.08.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dudík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   13.08.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   11.06.2009Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka 908 75
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica 906 37
   LEVAGRI & Co, a. s. Hlavná 1 Trenčín 911 05
   Ing. Marián Dudík 314 Rohožník 906 38
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35
   10.06.2009Zrušeny spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   21.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 18.04.2001
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 01.12.2004
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 18.04.2001
   20.12.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   18.11.2003Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   28.06.2001Nové obchodné meno:
   Pernecká agrárna spoločnosť, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pernek 355 Pernek 900 53
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   poskytovanie prác a služieb poľnohospodárskou technikou
   Noví spoločníci:
   AGROPARTNER, spol. s r.o. IČO: 34 134 000 258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský Plavecké Podhradie 56 Plavecké Podhradie 906 36
   Ing. Ivan Lív Demänovská 6 Bratislava 831 06
   27.06.2001Zrušené obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   11.09.1995Nové obchodné meno:
   AG KARDINÁL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Milan Rečný Hurbanova 316 Rohožník