Utwórz fakturę

NOVEX-B4 - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy NOVEX-B4
PIN 34127186
TIN 2020378888
Numer VAT SK2020378888
Data utworzenia 12 wrzesień 1995
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba NOVEX-B4
Sološnica 50
90637
Sološnica
Financial information
Sprzedaż i dochody 423 700 €
Kapitał 307 818 €
Dane kontaktowe
E-mail novex-b4@solosnicask.net
witryna internetowa http://www.sksat.eu/novex/
Telefon(y) +421346584398
Nr(y) faksu 0346584398
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 358,074
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 19,064
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 19,064
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 536
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 18,528
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 337,803
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 220,154
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 220,154
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 59,667
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 58,414
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 58,414
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,253
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 428
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 428
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 57,554
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 13,121
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 44,433
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,207
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 868
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 339
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 358,074
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 349,407
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 37
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 37
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 349,370
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,683
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,683
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 342,964
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 896
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,827
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 8,667
C.1. Rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe (383A) 8,667
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 426,065
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 423,700
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 90,224
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 333,476
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 371,080
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 76,387
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 167,148
D. Usług (účtová grupa 51) 38,843
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 79,399
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,104
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 25,399
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,896
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,586
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,612
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,612
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,105
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 52,620
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 141,322
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,365
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 37
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 37
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2,328
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,235
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,235
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,130
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 53,750
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 53,750
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015