Utwórz fakturę

REAL MAKLER - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy REAL MAKLER
PIN 34127305
TIN 2020361310
Numer VAT SK2020361310
Data utworzenia 14 wrzesień 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba REAL MAKLER
Vinice 293
90021
Svätý Jur
Financial information
Sprzedaż i dochody 487 735 €
Zysk -119 411 €
Kapitał 1 067 381 €
Kapitał własny 478 322 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0336472268, 0903702703, 0911653422
Telefon(y) kom. 0911653422
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,053,523
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 595,754
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 595,754
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 119,447
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 335,116
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 55,457
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 85,734
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 453,163
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 108,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 108,000
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 0
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 0
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 304,232
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 303,990
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 303,990
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 242
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 0
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,931
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 349
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 40,582
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,606
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 4,606
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,053,523
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 358,909
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,151,829
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,151,829
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 0
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -674,173
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 431,929
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,106,102
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -119,411
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 656,541
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 500
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 0
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 500
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 655,741
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 110,752
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,752
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 542,155
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 649
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 722
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,463
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 300
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 38,073
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 38,073
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 70,465
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 487,735
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 399,500
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,465
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,833
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15,937
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 605,701
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 376,054
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 39,715
D. Usług (účtová grupa 51) 111,246
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 23,231
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,119
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 6,010
4. Koszty społeczne (527, 528) 102
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,916
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 49,167
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 49,167
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,372
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -117,966
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) -57,050
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 4
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 490
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 356
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 356
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -485
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -118,451
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -119,411
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34127305 TIN: 2020361310 Numer VAT: SK2020361310
 • Zarejestrowana siedziba: REAL MAKLER, Vinice 293, 90021, Svätý Jur
 • Data utworzenia: 14 wrzesień 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
  Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok 14.09.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Štefan Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  Patrik Ondrovič 3 320 € (50%) Gen.Svobodu 19 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.12.2010Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   11.07.2007Nové predmety činnosti:
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   10.03.2005Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
   umývanie fliaš
   čistiace a umývacie služby
   02.01.2001Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   sprostredkovanie prenájmu nehnuteľných a hnuteľných vecí
   01.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   10.05.2000Nové obchodné meno:
   REAL MAKLER, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   záložňa
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   09.05.2000Zrušené obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   02.03.2000Noví spoločníci:
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   14.09.1995Nové obchodné meno:
   FLORA-AQUA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vinice 293 Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   záhradné a sadové úpravy
   stavba krbov a otvorených ohnísk a s tým súvisiace stavebné úpravy
   výroba a montáž altánkov a pergol a oplotených fontán a zimných záhrad, elektroinštalačné práce súvisiace s predmetom činnosti
   maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská a konzultačná činnosť v rozsahu predmetu činnosti
   Noví spoločníci:
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Ondrovič Gen.Svobodu 19 Pezinok
   Patrik Klamo Mierová 20 Pezinok
   Radoslav Klamo Mierová 20 Pezinok