Utwórz fakturę

System Partner Plus - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy System Partner Plus
PIN 34129782
TIN 2020361365
Numer VAT SK2020361365
Data utworzenia 06 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba System Partner Plus
Komenského 24
90201
Pezinok
Financial information
Sprzedaż i dochody 73 599 €
Zysk -950 €
Kapitał 11 765 €
Kapitał własny 567 €
Dane kontaktowe
E-mail info@systempartner.sk
Telefon(y) 0336404783, 0336414783, 0336424783
Nr(y) faksu 0336404783
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,634
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 8,940
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 8,940
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 8,940
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 10,678
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,988
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,988
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,390
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,390
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,390
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,300
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 873
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 427
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 16
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 16
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,634
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,772
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,772
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 870
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 870
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,074
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -7,074
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -950
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,016
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 5
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 5
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 11,941
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,208
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,208
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 693
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 395
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,907
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,738
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 8,070
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 73,599
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 73,599
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 61,543
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 12,056
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 72,560
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 42,805
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 2,233
D. Usług (účtová grupa 51) 9,068
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,301
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 10,529
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,684
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,088
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 113
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,560
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,560
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 480
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,039
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,493
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,029
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 378
2. Pozostałe koszty (562A) 378
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 651
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,029
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 10
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34129782 TIN: 2020361365 Numer VAT: SK2020361365
 • Zarejestrowana siedziba: System Partner Plus, Komenského 24, 90201, Pezinok
 • Data utworzenia: 06 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok 06.11.1995
  Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok 06.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Jarmila Kralovičová 3 386 € (50%) Komenského 24 Pezinok
  Miroslav Kralovič 3 386 € (50%) Komenského 24 Pezinok
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   29.09.1998Noví spoločníci:
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok
   28.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   22.02.1996Noví spoločníci:
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   21.02.1996Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   06.11.1995Nové obchodné meno:
   System Partner Plus, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Komenského 24 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom na ktorý nie je potrebné zvláštne povolenie, oprávnenie alebo preukaz spôsobilosti
   výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   Noví spoločníci:
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jarmila Kralovičová Komenského 24 Pezinok
   Miroslav Kralovič Komenského 24 Pezinok