Utwórz fakturę

MS invest sk - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 01.12.2016
Basic information
Nazwa firmy MS invest sk
PIN 34130209
TIN 2020361343
Data utworzenia 13 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MS invest sk
Hviezdoslavova 1291/46
91943
Cífer
Financial information
Zysk -480 €
Kapitał 21 443 €
Kapitał własny 16 165 €
Date of updating data: 01.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 1,560
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 1,560
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1,560
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 19,403
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 266
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,987
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 16,150
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,963
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 15,205
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 19,916
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 19,916
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -4,231
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,758
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,758
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 5,012
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 746
Date of updating data: 01.12.2016
Income and expenses 2014
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -480
Date of updating data: 01.12.2016
Files
4246697.tif
Date of updating data: 01.12.2016