Utwórz fakturę

DANADA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy DANADA
PIN 34130349
TIN 2020361387
Numer VAT SK2020361387
Data utworzenia 15 listopad 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba DANADA
Liptovská 2/A
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 62 175 €
Zysk 11 637 €
Kapitał 301 932 €
Kapitał własny 251 583 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253413882
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 269,767
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 225,929
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 225,929
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 19,042
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 189,605
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 17,282
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 43,646
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 40,823
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 40,539
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 40,539
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 284
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,823
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 684
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,139
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 192
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 192
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 269,767
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 263,222
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,131
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 1,131
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 243,815
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 243,815
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,637
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 6,545
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 6,545
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,429
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,429
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 95
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 29
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,992
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 51,434
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 62,175
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 62,175
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 47,084
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,261
D. Usług (účtová grupa 51) 8,864
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,931
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,612
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 319
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 3,050
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 21,820
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 21,820
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,158
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,091
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 44,050
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 170
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 75
2. Pozostałe koszty (562A) 75
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 95
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -169
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,922
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,285
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,285
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 11,637
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34130349 TIN: 2020361387 Numer VAT: SK2020361387
 • Zarejestrowana siedziba: DANADA, Liptovská 2/A, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 listopad 1995
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava 15.11.1995
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Danác 3 320 € (50%) nám. Hraničiarov 9 Bratislava
  JUDr. Rudolf Adamčík 3 320 € (50%) ul. 1 Mája 202/12 Limbach 900 91
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.06.2004Nové sidlo:
   Liptovská 2/A Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie služieb spojených so správou a prenájmom nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností, pokiaľ sa popri nájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   02.06.2004Zrušené sidlo:
   SNP 70 Limbach
   06.09.2002Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   JUDr. Rudolf Adamčík ul. 1 Mája 202/12 Limbach 900 91
   05.09.2002Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava
   Ing. Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   15.11.1995Nové obchodné meno:
   DANADA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   SNP 70 Limbach
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovarov a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy a predaja tovaru a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť
   spracovanie papiera v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Rudolf Adamčík Bárdošová 12 Bratislava
   Ing. Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jozef Danác nám. Hraničiarov 9 Bratislava